Terug naar Kennisbank

9 redenen om toch lid te blijven

Gepubliceerd op 2020-05-20

Het is geweldig dat er zo’n 17.000 werknemers en ondernemers lid zijn van de RMU. Samen werken we aan een heleboel doelen. Zo maakt u het mogelijk – door uw lidmaatschap – dat er zo’n 4000 hulpvragen per jaar afgehandeld kunnen worden. Dat is de kern van een vakorganisatie: leden die zich verenigen voor elkaar.

Met uw steun wordt er – soms achter de schermen – flink gelobbyd over moeilijke onderwerpen zoals de positie van zondagswerk en leven en dood. De RMU spant zich in om het Bijbels geluid blijvend te laten horen in politiek en maatschappelijk Nederland. We geloven dat Bijbelse richtlijnen goed zijn voor de hele samenleving.

Reden 1 | Maar ik heb de RMU niet nodig

Gelukkig maar. Dat betekent dat u op een goede en fijne werkplek zit. We weten uit de praktijk dat het tij zomaar kan keren. Een nieuwe manager, ziekte, reorganisatie; het kan een aanleiding zijn om contact te zoeken met de adviseurs van de RMU.

U kunt er voor kiezen om in geval van nood, juridische bijstand in te schakelen van een advocaat of andere aanbieder. We weten daar twee dingen over: die zijn niet goedkoop en de teller gaat direct lopen. De RMU biedt u persoonlijke aandacht en kwaliteit. Vergeet daarbij ook niet dat identeit een grote rol speelt in onze werkzaamheden.

O ja, en denkt u nog even aan wat u kunt doen voor andere leden van de RMU en het uitdragen van Bijbelse standpunten over werk en maatschappij? Deze solidariteit betekent dat we anderen kunnen helpen zonder een factuur te hoeven sturen. Een kwart van de leden kunnen geholpen worden, omdat driekwart van de leden geen actief gebruik maakt van onze leden. U maakt het dus mogelijk om uw medemens in een kwetsbare situatie goed te helpen.

Reden 2 | Mijn hulpvraag is verholpen

U bent korter of langer geleden lid geworden en direct geholpen door vakkundige medewerkers. Dat kon alleen omdat er zo’n grote groep leden is die pal staat voor solidariteit. Mensen die wellicht uit ervaring weten dat je sommige dingen niet alleen kunt in het leven en die meeleven met mensen met zorgen en problemen op en rondom werk. We zouden het fijn vinden als u zich voor langere tijd verbindt aan onze vereniging door lid te blijven. Voor uzelf, maar juist ook voor de ander.

Reden 3 | De RMU is te duur

Elke dienst van de RMU heeft zijn prijs. We vinden het belangrijk dat u goed opgeleide adviseurs en juristen spreekt met kennis van zaken. Daarom investeren we in professioneel onderwijs voor onze medewerkers.

Vergelijk gerust onze prijs en aanbod met andere aanbieders van een rechtsbijstand. U zult zien; bij de RMU heb je meer, maar je maakt ook meer mogelijk. Samen helpen we anderen en geven we stem aan een Bijbels geluid op het gebied van arbeid en beroep.

Andere kosten probeert de RMU zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is de RMU geheel afhankelijk van de inkomsten van leden van de vereniging. De RMU ontvangt geen subsidies.

Reden 4 | Ik moet bezuinigen

Het kan zijn dat uw financiële situatie veranderd is omdat u minder bent gaan werken. We kijken graag met u mee naar uw situatie om u als trouw lid te behouden.

Reden 5 | Ik heb een uitkering

Als u nog maar kort een uitkering heeft, is het goed uw situatie om de zoveel tijd bij de RMU te laten checken. Speciaal voor mensen met een uitkering, is er een lagere contributie met dezelfde kwaliteit van dienstverlening.

Reden 6 | Mijn werkgever is ook lid

Van samenwerken wordt iedereen beter. Daarnaast kunt u van ons onafhankelijk advies verwachten en toetsen wij alles aan de wet- en regelgeving. We gaan uit van oplossingen, en niet van conflicten. Daarnaast leert de Bijbel ons dat beide partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben. Daarom kunt u als werknemer lid zijn, en ook uw werkgever. Nogmaals, bij twijfel over partijdigheid is het goed uw contactpersoon van de RMU daarop aan te spreken en dit aan geven. Wellicht is het mogelijk externe deskundige via de RMU in te schakelen.

Reden 7 | Ik ben ondernemer

De RMU biedt werknemers en ondernemers juridisch advies en praktische hulp. Zo geven we als RMU inhoud aan de Bijbelse oproep om werknemers en ondernemers in balans en duurzaam naast elkaar te laten werken. 

Met een lidmaatschap bij de RMU laat u zien dat u uw ondernemerschap wilt invullen volgens de Bijbel. Of u wel of geen personeel bent, op de weg van de ondernemer liggen veel uitdagingen die we graag samen met u aan gaan.

Daarnaast draagt u met uw lidmaatschap bij aan de stem die de RMU wil uitdragen bij allerlei onderwerpen in het maatschappelijk debat.

Wat we u bieden als ondernemer? We bieden ondernemers in elke fase van hun onderneming juridische hulp en advies. Dan begint bij het opstellen van algemene voorwaarden, conflicten met afnemers, maar ook alle zaken rondom personeel en werkgeverschap.

Wist u dat het het ondernemerslidmaatschap aftrekbaar als kostenpost?

Reden 8 | Ik ben te oud

Dat hoort u ons niet zeggen. We danken u hartelijk voor uw steun aan onze organisatie doormiddel van een lidmaatschap voor niet-werkenden. Elke steun voor onze standpunten is van harte welkom. We hopen dat u zich achter deze standpunten schaart door een lidmaatschap. Zo is solidariteit over generaties heen.

Reden 9 | Ik ben ontevreden

Het is ontzettende vervelend voor u als verwachtingen niet uit zijn gekomen en de uitkomst van een hulpvraag anders heeft uitgepakt. Daar zijn veel redenen voor noemen. We zouden het erg op prijs stellen als u - in plaats van op te zeggen - met ons het gesprek aan gaat, duidelijk aangeeft waar het wat u betreft anders had gemoeten en ons de kans geeft te leren van de punten die u aandraagt. Geeft u ons een tweede kans?

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu