Terug naar Kennisbank

Bijbelstudie | Gegeven leven

Gepubliceerd op 2020-11-09

Al het leven is door God gemaakt en gegeven en daarom waardevol

Lezen: Genesis 1 : 26 tot Genesis 2 : 8

Inleiding

Ons leven is niet van onszelf. Leven is het eigendom van God. Daar moet ons denken over leven beginnen. Dat bepaalt ook hoe we met leven omgaan. Zorg voor het leven is zorg voor iets wat van God is. Wij beschikken dus niet over ons eigen leven. Leven is kostbaar en vraagt onze volle aandacht en inzet tijdens het leven. Het vraagt ook respect bij het ontstaan en eindigen van leven. Waarom is leven eigenlijk het eigendom van God?

Kern

Na al het leven in de planten- en dierenwereld komt het kroonwerk van Gods schepping. De mens wordt als laatste geschapen. Daar is elk van de drie Personen van de Drie-enige God op betrokken. Zoveel belang en waarde heeft dit voor de Schepper. Als God schept, ontstaat er wat bijzonders!
Wat een wonderlijke en mooie woorden in Genesis 2 vers 7: “En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.”
Hier is God aan het werk geweest door met Zijn handen te vormen en met Zijn adem de levensadem aan de mens te geven. Het leven komt regelrecht uit en van God Zelf. Dat is nu nog steeds zo. Elk mens is ‘naar de gelijkenis van God gemaakt’. (Jacobus 3 : 9).

De engelen hebben wellicht vol aandacht en ontzag toegekeken. God schept leven met een onsterfelijke ziel en bewustzijn. Adam en Eva geschapen naar het beeld van hun Schepper. Kostbare kroonjuwelen uit Gods eigen handen. Het is waardevol leven bedoeld om hun Schepper te eren. En dat alles bepaalt de waarde van elke mensenleven.

Slot

God maakt de mens en zag dat het zeer goed was. Dat is door de zonde veranderd. En toch: gevallen en zondige mensen zijn zo belangrijk dat God Zijn Zoon zond naar een wereld die niet naar Hem vraagt. Om te roepen, op te zoeken en te redden wat verloren is. Om Zijn beeld te herstellen tot eer van Zijn Naam. Zing en prijs je daarom mee?

Zingen: Psalm 136

25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,
Die al 't vlees zijn voedsel geeft;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

26 Geeft den God des hemels eer,
Lof zij aller scheps'len HEER';
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Bidden voor:

  • Bid voor het ongeboren leven. Bid specifiek voor het ongeboren leven in doodsgevaar.
  • Bid voor mensen die zorgen voor het leven.
  • Bid voor de overheid om wetten te maken met respect voor al het leven.
  • Belijd schuld dat we te weinig getuigen van Gods grootheid en scheppende macht.
  • Belijd dat de 30 000 abortussen die jaarlijks in ons land plaatsvinden en God als Schepper onteren.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu