Terug naar Kennisbank

Een arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Gepubliceerd op 2023-06-15

Een werkgever is verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Hiermee kan het risico op ongelukken verkleind worden. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Het kan zijn dat u de verplichting heeft om een arbeidsongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

U bent verplicht om een arbeidsongeval direct te melden wanneer er sprake is van:  

  • dodelijke afloop 

  • ziekenhuisopname 

  • blijvend letsel 

Wanneer is er sprake van blijvend letsel? 

De eerste twee situaties zijn duidelijk, de derde situatie kan echter wel eens tot verwarring leiden. Blijvend letsel kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Volgens de toelichting op de wet kan het gaan om langdurig chronische, lichamelijke of traumatische klachten, blindheid of amputatie. Het kan natuurlijk zijn dat het letsel in eerste instantie lijkt mee te vallen, maar later toch blijvend blijkt te zijn. In dat geval moet het letsel alsnog gemeld worden.    

Soms is het best lastig om in te schatten of letsel blijvend zal zijn. Dat blijkt ook uit een uitspraak van de Raad van State waar het ging om de vraag of de werkgever een meldingsplicht had. De werkneemster had haar vinger tussen een loopband gekregen en als gevolg daarvan was haar ringvinger twee tot drie millimeter korter geworden. De Nederlandse Arbeidsinspectie stelde dat er sprake was van amputatie en daarmee blijvend letsel. Ook de rechter oordeelde dat er sprake was van blijvend letsel en dat het ongeval daarom gemeld had moeten worden. De werkgever kreeg een boete voor het niet melden van het arbeidsongeval. 

Zzp’ers en uitzendkrachten 

Deze meldingsplicht geldt overigens niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor andere personen die onder uw gezag werken, zoals zzp’ers en uitzendkrachten.  

Bij twijfel toch melden 

Bij twijfel of er sprake is van blijvend letsel, is het aan te raden om het arbeidsongeval toch te melden. Wordt het ongeval niet gemeld en maakt het slachtoffer zelf later een melding, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen vanwege het niet melden van het ongeval. De hoogte van de boete is afhankelijk van de omvang van de onderneming, maar kan behoorlijk oplopen. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu