Terug naar Kennisbank

Goed rentmeesterschap uitdragen geloofwaardig voor christenen

Gepubliceerd op 2018-05-31

Op donderdag 31 mei 2018 vond de gezamenlijke netwerkbijeenkomst van de RMU sectoren Voedsel en Groen en Industrie, Vervoer en Grafici plaats bij Stichting Nationaal Fruitpark te Ochten. Onder het netwerken kon het Fruitpark verkend worden. Weerman Reinier van den Berg verzorgde een presentatie over ‘Duurzaamheid en Rentmeesterschap’.

De verandering van het klimaat en de extreme buien door de opwarming van de aarde werden uitgebreid tegen het licht gehouden. De maanden april en mei van dit jaar waren de warmste maanden sinds 1735, aldus de meteoroloog. Het is vijf over twaalf voor wat betreft de klimaatverandering. Met goed rentmeesterschap kan de klimaatverandering weer teruggezet worden naar vijf voor twaalf. Goed rentmeesterschap uitdragen is voor christenen geloofwaardig.

"Goed rentmeesterschap uitdragen is voor christenen geloofwaardig"

Record op record
Met de temperatuurontwikkeling van de afgelopen 160 jaar, wordt record op record genoteerd. In de top 6 van de warmste jaren sinds 1901 zijn er zes te tellen vanaf 2011. Alles is twee graden warmer in de zomer of kouder in de winter onder invloed van de oostenwind. De oorzaak van de opwarming is dat de wereld een broeikas wordt door het gebruik van het stoken van olie en dergelijke. Als de temperatuur stijgt, verdampt er meer water en regent het harder. Keer op keer is er noodweer. Steeds vaker zijn er overstromingen, wervelstormen en hagelbuien. Door uitdroging is er woestijnvorming en kwijnen er landbouwgebieden weg. Het ijs van de gletsjers smelt razendsnel weg.

Hoe kunnen we het tij keren?
Met een koolstofdioxide-budget, vegetatie planten en herbebossing. Het hout in bomen legt koolstofdioxide vast. Ook vangen bomen fijnstof op. Bij groen, zowel binnen als buiten zijn mensen minder vaak ziek en presteren ze beter. Ook concentratie is beter in een groene omgeving.
Verder door energie te besparen en energietransitie, huizen loskoppelen van gas, goed isoleren en het gebruiken van zonnepanelen en elektrisch autorijden. Bij transitie van energie moet men denken aan windmolens.

Gebruik eerlijke producten, probeer als christen een voorbeeld te zijn en niet voorop te lopen.

Wat kunt u doen?
Let ook eens op voeding en eetpatroon, verkwisting van grondstoffen en afval. Hergebruik sloopmateriaal, ruim plastic op en smelt het weer om naar olie. Dit is namelijk schone olie zonder zwavel.
Gebruik eerlijke producten, probeer als christen een voorbeeld te zijn en niet voorop te lopen. Met genoemde maatregelen kunnen we de klimaatklok terugdraaien van 5 over 12 naar 5 voor 12.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu