Terug naar Kennisbank

Hoop op beter

Gepubliceerd op 2020-09-02

Heb het er maar eens níet over, crisis… Het gaat toch de goede kant op, het schooljaar is veelal toch positief afgesloten, we konden toch weer op vakantie, airco’s waren niet aan te slepen (je moet wát met je vakantiegeld). Oh ja, helaas zijn de files ook weer bijna terug op het oude niveau. Het wordt beter, we kunnen weer vooruit zonder omzien!

Of juist niet? Het vooruitzicht misschien nog maanden “thuis te moeten zitten”, of te moeten (mogen!) revalideren, verder te moeten zonder geliefden stemt velen twijfelmoedig. Dat mogen we zeker niet bagatelliseren. Zoals het christenen betaamt elkaar -(vooral?) ook de buitenkerkelijke naaste- tot steun proberen te zijn, dichtbij en ver weg, elkaar opdragen in het gebed tot Hem die werkelijk uitkomst kan geven.
Er klinkt een enkele oproep tot bezinning. Tot een soberder, duurzamer levensstijl met meer respect voor de schepping. Zeer terecht, en christenen zouden daarin een voorbeeld moeten zijn - wat we collectief niet waren. Niet afdoen als linksig, nu niet afwachtend vragen “Zou het helpen, een keer ten goede brengen?” maar doen! Een eenvoudig antwoord ligt echter niet voor het oprapen: minder is moeilijker dan meer.

Het belangrijkste is om elkaar te wijzen op de voluit Bijbelse opdracht om de tekenen der tijden waar te nemen. Wanneer er op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid (naar Lukas 21:25, SV) zal zijn, is dat juist reden om de ernst van ons leven nog eens te onderstrepen. We mogen elkaar met deze woorden vertroosten, want er zal dan spoedig een einde aan alle crises komen: het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hoopt u ook op beter?

Dit artikel IS GESCHREVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN DE SECTOR POLITIE & AMBTENAREN SEPTEMBER 2020. DE SCRIBENT IS DHR. C. Verboom, bestuurslid RMU SECTOR POLITIE & AMBTENAREN.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu