Terug naar Kennisbank

In gesprek over jouw christen-zijn

Gepubliceerd op 2020-06-25

Hoe zeg je het? Waarom ga je eigenlijk naar de kerk? Vroeg of laat komt die vraag. Hoe ga je daarmee om en hoe breng je jouw christen-zijn naar buiten?

Een paar hele praktische tips:

  • Denk goed na over wat je nu precies vindt over een bepaald onderwerp.
  • Vraag je ook af waarom je dat vindt.
  • Probeer te weten te komen wat de mening van anderen is.
  • Oefen je in de confrontatie van je eigen mening met die van anderen.
  • Verwoord je mening op een manier die begrijpbaar is.
  • Zorg dat je woorden niet haaks staan op je daden.

Christelijke levenswandel

Er wordt van buitenaf met belangstelling naar je gekeken als christen. Laat maar eens zien en horen wat je ergens van vindt. De vraag is alleen of je wel weet wat je te zeggen hebt en hoe je het zegt. Hoe ga je op een goede manier met mensen om? Hoe uit je je boosheid, kritiek of frustratie? Hoe breng je je mening op een goede manier naar buiten - vooral als je weet dat anderen het niet met je eens zijn of gewoon niet begrijpen waar je het over hebt?

Jong beginnen

Veel jongeren leven in een kas met een warm klimaat, een veilige omgeving. Je moet echter de koude wind binnenhalen. De confrontatie aan gaan. Het is belangrijk dat die confrontatie met de wereld buiten de christelijke kerk goed begeleid wordt. Hier ligt een enorme taak voor ouders en de school. Ouderen moeten niet alleen iets overdragen in de zin van “zo moet het”. Ze moeten jongeren toerusten; ze laten zien waar het echt op aan komt en niet volstaan met het overdragen van allerlei binnen de groep geldende gedragsregels. Juist dat blijkt niet altijd eenvoudig te zijn. Ouderen hebben meer visie, meer zicht op waarden en normen. Ze weten beter waar ze voor staan. Maar meestal vragen ze zich niet af waarom iets zo is. Onder jongeren is dat omgekeerd. Ze hebben minder visie, maar stellen daarentegen meer vragen.

Vragen oproepen

Je moet weten waar je voor staat. Tegelijk moet je die mening ook durven bevragen. Als je het zelf niet doet, doen anderen -je niet christelijke collega’s of medestudenten bijvoorbeeld - het wel. Ben je dan daarop niet voorbereid, dan kan dat heel pijnlijk zijn. Het is dus belangrijk te weten waar jezelf voor staat en tegelijk om werkelijk doordrongen te zijn van wat er in de wereld leeft. Op die manier kan je een zoutend zout en een lichtend licht zijn. In die confrontatie met anderen gaat het niet in de eerste plaats om wat en hoe je iets zegt. Hoe je iets voorleeft gaat voor hoe je iets zegt. Ben je een levende brief, waartegen je woorden gespiegeld worden? Echtheid is waardevoller dan taal, de woorden die je gebruikt. Je leven moet vragen oproepen bij anderen.

Waarheid

Je komt wellicht op voor de waarheid? In de Bijbel staat dat echter nooit los van het wandelen in de waarheid en van de persoon van Jezus Christus. Je ziet in de praktijk christenen die ’s zondags ontroerd luisteren naar de prediking, maar die doordeweeks bijvoorbeeld keiharde managers zijn. Er is dan geen sprake meer van de heelheid van het leven. Je kunt iets zeggen over je baas die behoorlijk corrupt is, maar hem tegelijk correct behandelen. Daar krijg je waardering voor. Het gaat erom dat je zuiver leeft. Niet dat je pal staat voor een waarheid, maar dat je die waarheid voorleeft. Dan hoef je trouwens ook niet altijd alles precies te weten

Vertalen

Vraag je af hoe je jouw mening kan vertalen naar de ander. Je moet dan met de wereld van die ander in aanraking komen. En zorg er voor dat je leven niet haaks staat op je woorden.”

Dit is een bewerkte versie van een interview met Anne Pals, docent van de CHE, uit 2000.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu