Terug naar Kennisbank

Meditatie 1 - Week van het Leven 2023

Gepubliceerd op 2023-11-06

Leven als geschenk van God, door ds. P.C. Hoek

Handelingen 9:36 En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk, overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.

Tabita is een vrouw die zorgt met haar hart. Ze is ‘vol van goede werken en aalmoezen’. Velen hebben haar in haar hart gesloten. Daarom is de verslagenheid groot als Thabita sterft. Ze heeft kennelijk veel mogen betekenen. Zou jij ook niet verlangen zo te mogen dienen? Maar dan zul je ook ervaren dat wij daar zoveel in tekort komen en met veel gebreken bezet zijn. Dat zou trouwens ook Tabita’s belijdenis geweest zijn.

Hoe ze zo dienen kan? In dit Bijbelgedeelte wordt ze ‘een discipelin’ genoemd; ze is een volgeling van Christus. Dat is het geheim van haar hart én haar dienen. Ze mag het in Zijn kracht doen. Keer daarom, voor het eerst én telkens weer, in tot Hem. Maak Hem je zonde en gebreken bekend en Hij zal voorzien. Hij zal je bedienen met al wat je ontbreekt. Om te dienen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu