Terug naar Kennisbank

Meditatie 4 - Week van het Leven 2022

Gepubliceerd op 2022-11-10

Onze dagelijkse roeping, door Gerjanne van Lagen - Eikelboom

Mattheüs 25 : 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

In je werk zul je te maken krijgen met patiënten of cliënten. Zwakken. Of voor de maatschappij minderwaardigen. Zieken. Jij zult moeten luisteren, zorgen, verzorgen. Dienen.

Als je de dagtekst van vandaag tot je laat doordringen, merk je hoe diep jouw werk is. De Heere Jezus Zelf zegt het: ‘Zo gij dat voor één van de minsten gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan.’ De Heere Jezus bedoelt te zeggen: ‘Als je iets goeds doet voor een ander, zal Ik het zo zien alsof jij het aan Mij doet.’

Wat is dat onzegbaar groot! Als je daaraan denkt, doe je je werk niet meer vluchtig en slordig. Want die wetenschap brengt de Heere Jezus heel dichtbij, telkens als jij voor iemand zorgt.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu