Terug naar Kennisbank

Minder werken in tijden van krapte op de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 2022-06-14

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek indienen om hun arbeidsduur per week aan te passen. Een werkgever kan een dergelijk verzoek alleen weigeren vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Maar wat houdt dat precies in? Is de huidige krapte op de arbeidsmarkt een reden om een verzoek tot urenvermindering te weigeren?

Verzoek tot aanpassing arbeidsduur

De Wet Flexibel Werken geeft werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot aanpassing van hun arbeidsduur. Deze wet stelt een aantal eisen aan een dergelijk verzoek:

  1. De werknemer moet minimaal 26 weken in dienst zijn;
  2. Het verzoek moet 2 maanden voor de beoogde ingangsdatum worden ingediend;
  3. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan;
  4. Maximaal 1 verzoek per jaar.

 

Beslissing van de werkgever op het verzoek

Overleg

Uitgangspunt in de wet is dat de werkgever over het verzoek met de werknemer overlegt én het verzoek inwilligt. Dit overleg heeft tot doel dat werknemer en werkgever er gezamenlijk uitkomen.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

Enkel bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan de werkgever het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur afwijzen. Het woordje zwaarwegend geeft wel aan dat er echt een goede reden moet zijn. De Wet Flexibel Werken geeft zelf een aantal voorbeelden van een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’. Bij een verzoek tot vermindering van de uren zijn dat de volgende.

Als de vermindering van de uren leidt tot ernstige problemen:

  • voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;
  • op het gebied van veiligheid, of
  • van roostertechnische aard.

Afwijzing wegens krapte arbeidsmarkt

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is het al moeilijk om bepaalde vacatures in te vullen. Als dan ook nog een werknemer een verzoek doet tot urenvermindering, dan kan de situatie toch wel penibel worden. Onder omstandigheden kan krapte gezien worden als een zwaarwegend bedrijfsbelang. Stel dat er al geruime tijd vacatures openstaan en u kunt aantonen dat het in de betreffende sector heel moeilijk is om aan personeel te komen, dan kun je een (gedeeltelijke) afwijzing ook uitleggen aan de werknemer. Een (gedeeltelijke) afwijzing dient schriftelijk gemotiveerd te worden.

Het lastige is natuurlijk wel dat wanneer u een verzoek afwijst, de kans bestaat dat de werknemer een functie elders zoekt. Hoewel je dus in bepaalde situaties de mogelijkheid hebt om een verzoek tot urenvermindering af te wijzen, is het altijd aan te raden om in overleg met de werknemer een oplossing te zoeken waar eenieder zich in kan vinden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu