Terug naar Kennisbank

Ouder & Wijzer | Pensioen in zicht

Gepubliceerd op 2020-11-02

De één kijkt er al jaren naar uit. De ander ziet er als een berg tegenop. Hoe dan ook, als u met pensioen gaat, verandert er heel wat.


AOW

Iedereen die tussen zijn 15e en 65e in Nederland heeft gewoond, krijgt vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een basispensioen, de AOW-uitkering. Heeft u in die tijd een aantal jaren in het buitenland gewoond, dan wordt de AOW met 2% per jaar gekort.

De ingangsdatum van de AOW hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd is te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). U kunt uiteraard ook contact opnemen met het RMU kantoor hierover. Woont u in Nederland, dan krijgt u ongeveer 4 maanden voor uw AOW-datum een brief van de SVB over uw AOW.
Heeft u een berichtenbox op MijnOverheid, dan vindt u de brief daar.

De hoogte van de AOW is onder meer afhankelijk van uw woonsituatie, of u alleen of samen met iemand (echtgeno(o)t(e), kind, huurder, etc.) woont.

Woont u alleen, dan krijgt u 70% van het netto minimumloon. Bent u bijvoorbeeld gehuwd, dan krijgt u in principe 50% van het netto minimumloon, ook als uw wederhelft verder geen inkomsten heeft.
De partnertoeslag voor de echtgeno(o)t(e) die nog geen AOW krijgt, is in 2015 afgeschaft. Komt u daardoor, of doordat u minder AOW heeft opgebouwd door verblijf in het buitenland onder het sociale bestaansminimum terecht? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een AIO-aanvulling, (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen). Een AIO-aanvulling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze vraagt u aan bij de SVB.

(Aanvullend) pensioen

Heeft u in loondienst gewerkt? Dan heeft u in de meeste gevallen via uw werkgever pensioen opgebouwd. Dit pensioen is aanvullend op de AOW. In Nederland is er geen pensioenplicht, dus er zijn ook bedrijven waar de werknemers geen pensioen opbouwen. Vaak is een pensioenfonds wel verplicht als dat is afgesproken in de cao en/of de werkgever verplicht moet deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds.

Ter voorbereiding op uw pensionering is het verstandig om met uw DigiD in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd bij uw werkgever(s). U kunt daar ook zien wat uw te bereiken pensioen en AOW zijn. Ook kunt u daar zien wat uw nabestaanden ontvangen bij uw overlijden.

Eerder stoppen met werken

Denkt u er over om eerder te stoppen met werken? Dan is het verstandig om naast het inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl ook met uw DigiD in te loggen op de website van het pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Meestal kunt u hier zien wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als u besluit eerder of later dan uw AOW-leeftijd met pensioen te gaan. Vaak is het mogelijk om zelf te kiezen voor: pensioendatum, deeltijdpensioen, of voor eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen of juist andersom, een deel van het pensioen te verhogen met het partnerpensioen etc.

U kunt uw pensioen zien als een grote pot met geld. Wilt u al aanvullend pensioen opnemen voordat u AOW krijgt, dan heeft u meestal meer nodig om het gemis aan AOW te compenseren. Vooral als het op dat moment uw enige inkomsten zijn om van te leven. Al het pensioen dat u opneemt voor de AOW gerechtigde leeftijd komt in feite in mindering op uw ouderdomspensioen dat u ontvangt vanaf uw AOW-leeftijd. Dat betekent dat u levenslang minder ouderdomspensioen krijgt, omdat u een deel al hebt opgesnoept door het vervroegd in laten gaan van uw pensioen. Daar staat tegenover dat al het pensioen dat al aan u is uitgekeerd ten goede kan komen aan uw erfgenamen. Dat is niet het geval met het pensioen dat nog niet is uitgekeerd.

Of het in uw geval financieel haalbaar is om uw pensioen te vervroegen hangt af van heel veel factoren. Allereerst natuurlijk uw situatie: bent u alleenstaand of heeft u een levensgezel? En als u een echtgeno(o)t(e) heeft, is het de vraag of die wel of geen inkomen heeft (gehad). Daarnaast de vraag wat uw uitgavenpatroon is. Heeft u nog studerende kinderen of een hoge hypotheek dan is uw situatie weer anders dan in het geval dat uw huis volledig afgelost is en u zelf nog spaarpotjes voor de oude dag heeft opgebouwd.

Weet u wel dat u in het verleden pensioen hebt opgebouwd maar is het pensioenfonds onvindbaar? Neem dan contact op met de RMU zodat wij u kunnen helpen bij uw zoektocht.

Een mogelijkheid die ook steeds vaker benut wordt is dat u al wel met pensioen gaat, maar daarnaast nog incidenteel werkzaam bent op momenten dat het u uitkomt. Zo kunt u de inkomsten uit uw pensioen nog wat aanvullen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kunt u echter ook rondkomen van uw pensioen. Kortom elke situatie is weer anders.
Heeft u hierover vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met de RMU. Wij kunnen u desgewenst helpen om te bekijken wat de financiële gevolgen zijn van het naar voren halen van uw (aanvullend) pensioen aan de hand van de gegevens van mijnpensioenoverzicht.nl of de website van uw pensioenfonds.

Pensioen aanvragen

Een aantal maanden voor de pensioengerechtigde leeftijd krijgt u van uw pensioenfonds of de pensioenverzekeraar bericht dat u uw pensioen aan kunt vragen.
Krijgt u geen bericht of wilt u eerder met pensioen dan moet u zelf uw pensioen aanvragen. Doe dit ruim op tijd, liefst een aantal maanden van te voren, zodat het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar de tijd heeft om uw pensioen in gang te zetten.

TIP! Pensioen en loonheffingskorting

LET OP:
In het jaar dat u met pensioen gaat kunt u mogelijk te maken krijgen met zowel salaris, AOW als pensioen. Op slechts één inkomen kan loonheffingskorting worden toegepast. De kans bestaat dat de loonheffingskorting op alle drie wordt toegepast, waardoor u te weinig belasting betaalt. Dat kan een nare verrassing opleveren bij de aangifte inkomstenbelasting. Wees daarop voorbereid door een bedrag hiervoor te reserveren. U kunt ook de toepassing van de loonheffingskorting laten aanpassen bij het pensioenfonds, de SVB voor wat betreft de AOW of uw werkgever voor wat betreft het salaris. Meestal kunt u het beste de loonheffingskorting laten toepassen op het hoogste inkomensdeel.

 

TIP! Pensioen en toeslagen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u meestal minder inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor uw zorg- of huurtoeslag. U kunt de wijziging in uw inkomen doorgeven via Mijn Toeslagen van de Belastingdienst. Dat voorkomt dat u te weinig (of te veel) toeslag ontvangt.

 Dit hoofdstuk is geschreven door Marjolein Dorrestijn, jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU.

DIT ARTIKEL IS GEPUBLICEERD IN DE BROCHURE OUDER & WIJZER VAN RMU SENIOR, UITGAVE 2020.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu