Terug naar Kennisbank

Overdenking bij Zacharia 10 : 1-5


God zal Israël verlossen.

1 Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.
2 Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij heengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.
3 Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd.
4 Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen.
5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden.


Overdenking 

Zacharía is een priester die uit de ballingschap is terug gekeerd. Wat was de profeet blij om weer in het beloofde land te zijn. Nu hadden zij hun les wel geleerd en komt er herstel!
In de eerste 3 verzen van Zacharia 10 blijkt dat het volk toch weer naar de afgoden ging en de ik-mentaliteit nog steeds aanwezig was. De herders waren nog steeds zelfgenoegzaam, de bokken (welgestelden) waren op zichzelf gericht. Het gezamenlijk geloofsleven heeft inkeer, gebed en andere levensgewoonten nodig. Méér wij en een kleine ik.
Ik val tegen. U ook? Wij vallen tegen, Is dat moeilijk toe te geven?

Verlossing van God vandaan
Hij zal een tentpin (leiders)geven. De nagel is een tentpin. Diep in de grond, stevig en vast. Houdt de tent bij elkaar en is ook onderdeel van de tent.
Het moet van God komen en komt alleen van God vandaan.
De HEERE zal bestuurders, de hoeksteen en nagel geven.

Zijn wij dezelfde gebleven?

Deze overdenking is geschreven voor de Nieuwsbrief van de sector Politie & Ambtenaren september 2020. De scribent is dhr. J.A.H. Schenkeveld, voorzitter RMU sector Politie & Ambtenaren. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu