Terug naar Kennisbank

Pak ‘m beet, hou ‘m vast: het retentierecht in de praktijk

Gepubliceerd op 2021-02-17

De betekenis van het woord ‘retentie’ kunt u eigenlijk al vinden in de kop van dit artikel, namelijk ‘houden’ of ‘vasthouden’. Het begrip retentie kent verschillende betekenissen. Zo wordt het in de medische sector gebruikt om aan te geven dat het lichaam bepaalde stoffen op- of vasthoudt. Maar het betekent bijvoorbeeld ook het opvangen van water in een bepaald gebied. In dit artikel wil ik het echter hebben over retentie zoals dat in het burgerlijk wetboek wordt omschreven, namelijk het retentierecht.

Volvo 340

Het retentierecht is het recht dat een schuldeiser heeft om ‘een zaak’ vast te houden tot het moment dat de schuldenaar zijn vordering heeft voldaan. Een simpel voorbeeld: autobedrijf Pietersen heeft de inmiddels klassieke Volvo 340 auto van mevrouw Jansen gerepareerd. Mevrouw Jansen, niet bekend om haar vlotte manier van betalen, komt de auto ophalen en vraagt of ze de factuur later per post kan ontvangen. Pietersen - door schade en schande een stuk wijzer geworden – vindt dat geen goed idee en wil dat mevrouw direct betaalt. Pas na betaling kan ze de auto meekrijgen. Heeft Pietersen dat recht? Het antwoord is in principe ‘ja’. Voorwaarde in dit geval is wel dat er een opeisbare vordering moet zijn. Dit is het geval als er tussen Pietersen en mevrouw Jansen geen betalingstermijn is afgesproken en de vordering direct betaald moet worden. Stel dat bij het ophalen van de auto een factuur klaar zou liggen waar een betalingstermijn van 14 dagen op zou staan, dan zou het voor Pietersen een stuk lastiger worden om de Volvo achter te houden. Per slot van rekening is de factuur nog niet opeisbaar.

Volkswagen Golf en Renault Megane

Onlangs kreeg ik van een RMU-lid (ondernemer met een autobedrijf) een enigszins vergelijkbare vraag voorgelegd met betrekking tot het retentierecht. Hij vroeg zich af of hij de Volkswagen Golf, voor reparatie aangeboden door een collega-autobedrijf, achter kon houden omdat de factuur met betrekking tot de reparatie van een Renault Megane nog steeds niet voldaan was. De wet biedt in dit geval de mogelijkheid om de Golf achter te houden totdat de factuur voor de reparatie van de Megane voldaan is. Er is namelijk voldoende ‘samenhang’ tussen deze verbintenissen. En deze samenhang mag worden aangenomen omdat beide garagehouders regelmatig zaken met elkaar doen.

Het retentierecht kan een goede manier zijn om er voor te zorgen dat u uw vordering betaald krijgt. Om er zeker van te zijn of het in uw specifieke geval kan worden toegepast, kunt u contact opnemen met de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu