Terug naar Kennisbank

Bos en natuur

Gepubliceerd op 2021-08-12

De partijen bij de cao Bos en natuur hebben op 19 juli jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar. Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2022: +2%
  • Per 1 januari 2023: + 2,25%

Er komt een onderzoek in de sector hoe het gesteld is met de verhouding tussen de hoogste en laagste salarisschalen in de cao. Dit omdat partijen waarde hechten aan een rechtvaardige beloningsverhouding. Daarnaast worden de jeugdlonen afgeschaft. Dit betekend dat iedereen direct in de ‘gewone’ loonschalen terechtkomt.

Duurzame inzetbaarheid

Er komt een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Er zal gekeken worden naar allerlei thema’s, bijvoorbeeld de regeling vervroegd uittreden, tijdsparen, mantelzorg, scholing en arbeidsbelasting. 

Rouwverlof

Bij het overlijden van een levenspartner of kind krijgt de werknemer recht op maximaal 10 dagen rouwverlof. Ook is er een brochure beschikbaar, met meer informatie voor leidinggevenden en collega’s om handvatten te hebben bij zulke ingrijpende gebeurtenissen.

Alle overige onderwerpen kunt u vinden in het volledige onderhandelingsresultaat.

Verlofrechten

De verjaringstermijn van verlofuren wordt aangepast aan de wettelijke termijnen. Dit betekent dat, met ingang van 1 januari 2022 voor wettelijke verlofuren (20 op een fulltime-dienstverband) een verjaringstermijn geldt van 6 maanden en voor de bovenwettelijke uren een verjaringstermijn van 5 jaar.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu