Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Bos en natuur

Gepubliceerd op 2023-08-01

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Bos en Natuur hebben op 5 juli 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen, is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen, ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Lonen

Het loonbod kent terugwerkende kracht per 1 juli 2023 en ziet er per ondernemingsdeel als volgt uit:

Ondernemingsdeel

Bosbouw:

  • Alle schalen: 7 procent

Natuurmonumenten:

  • Schaal 1-5: 7 procent  
  • Schaal 6: 6,3 procent
  • Schaal 7: 5,3 procent
  • Schaal 8-12: 4,3 procent

Landschappen:

  • Schaal 2-5: 7 procent
  • Schaal 6-7: 6,3 procent
  • Schaal 8-9: 5,3 procent
  • Schaal 10-12: 4,3 procent

Indien van toepassing worden per ondernemingsdeel de aan de loonsverhoging gekoppelde emolumenten verhoogd met het gemiddelde van de CAO-verhoging. 
Functiegroep I van Bosbouw wordt toegevoegd aan functiegroep II waardoor deze schaal een extra functiejaar krijgt en functiegroep I wordt geschrapt. Dit extra functiejaar bedraagt minimaal 14 euro bruto per uur. 

Reiskostenvergoeding 

De hoogte van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt 0,21 euro per 1 juli 2023 en 0,22 euro per 1 januari 2024. De reiskostenstaffel bij Bosbouw vervalt per 1 juli 2023. 

Thuiswerkvergoeding

Er geldt een Thuiswerkvergoeding van 2,15 euro netto per thuisgewerkte dag.

Verlofsparen

Het verlofsparen van ADV wordt uitgebreid om tot 13 weken aaneengesloten verlof mogelijk te maken voor Landschappen. Natuurmonumenten kent deze regeling al.

Regelingen onregelmatig werken

Tijdens de looptijd van de nieuwe CAO zullen de regelingen die gekoppeld zijn aan onregelmatig werken worden onderzocht om te beoordelen of en hoe er meer eenduidigheid en gelijkheid in gebracht kan worden voor Landschappen en Natuurmonumenten.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu