Terug naar Kennisbank

HBO

Gepubliceerd op 2020-05-06

mei 2020

Principeakkoord cao hbo

De partijen bij de cao HBO hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2020:
+2,75%

In juni 2020 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880. De peildatum voor deze uitkering is 1 juni 2020. De werknemer die op 1 juni 2020 in dienst is van de hogeschool maakt aanspraak op de eenmalige uitkering, bij een arbeidsovereenkomst in deeltijd te berekenen naar rato van de deeltijdfactor.

Arbeidsovereenkomst D-3

Hogescholen onderschrijven het leidende principe dat structureel werk dient te worden uitgevoerd op basis van een vast contract of een tijdelijk contract met uitzicht op vast. In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over het structurele karakter van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Meer hierover leest u in het principeakkoord.

Duurzame inzetbaarheid

Sociale partners hebben afgesproken dat met ingang van 1 september 2020 de mogelijkheid om DI-uren te sparen ophoudt te bestaan. Opgebouwde spaartegoeden daterend van voor 1 september 2020 worden zoveel mogelijk besteed in een periode van 3 jaar aan DI-gerelateerde doelen. DI-uren zullen worden verwerkt in de jaartaak. De regie blijft bij de werknemer.

Beoordeling en beloning

Met het oog op het toenemend belang van doorlopende professionalisering van medewerkers in hun loopbaanontwikkeling binnen kennisinstellingen hebben sociale partners besloten tot een vereenvoudiging van beoordelen en belonen. Het nieuwe artikel omtrent beoordelen en belonen vindt u in het principeakkoord.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu