Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Particuliere beveiliging

Gepubliceerd op 2023-02-02

De partijen bij de cao Particuliere Beveiliging hebben op 30 januari 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De looptijd van de huidige cao wordt verlengd tot en met loonperiode 3/2024.

Lonen

Partijen onderkennen dat de CPI jaarmutatie september 2022 14,5% is. Daarnaast spreken partijen af dat de lonen in de salarisschalen en de feitelijke lonen als volgt worden verhoogd:

  1. Met ingang van loonperiode 1/2023 met 8,5%. 
  2. Per loonperiode van 1/2024 wordt het uitgestelde loon van 6,0% opgenomen.
  3. Met ingang van loonperiode 1/2024 met de CPI jaarmutatie september 2023 met een maximum van 2,5% en een minimum van 0,0%.

De totale loonstijging per loonperiode 1/2024 is daarmee de som van bovenstaande punten 2 en 3.

Arbeidstijdverkorting

Met ingang van loonperiode 1/2023 wordt de fulltime arbeidsduur verlaagd van 152 uur naar 144 uur per loonperiode. Het aantal tijdvakken per loonperiode verandert niet. Dat betekent in de uitvoering dat de huidige periodelonen worden gedeeld door 144 uur om te komen tot het nieuwe uurloon. Dit is een verhoging van het uurloon van 5,6%.

Niet meer dan 144 uur

Werkgevers kunnen werknemers met ingang van loonperiode 3/2023 niet verplichten om meer te werken dan 144 uur per loonperiode.

Bijna gepensioneerden

Werknemers die in 2023 met pensioen gaan, ontvangen bij uitdiensttreding een eenmalige bruto uitkering van 6% over het loon vanaf loonperiode 1/2023 tot aan de ingangsdatum van hun pensioen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu