Terug naar Kennisbank

Pluimvee verwerkende industrie

Gepubliceerd op 2021-03-26

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Pluimveeverwerkende industrie hebben op 17 maart 2021 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen voor om de CAO met 12 maanden ongewijzigd te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Crisisbeding

Nepluvi stelt in een crisisbeding dat zij bereid is op 15 september 2021 met vakbonden te overleggen of en in hoeverre er sprake is van een herstel en verbetering van de huidige slechte bedrijfsomstandigheden in de sector en of er aanleiding is om de CAO tussentijds aan te passen.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu