Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Pluimveeverwerkende Industrie

Gepubliceerd op 2023-05-24

De partijen bij de cao Pluimveeverwerkende industrie hebben op 11 mei 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De overeengekomen cao kent een looptijd van 24 maanden, van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Op 1 mei 2023 worden de cao-schalen met 8% verhoogd. 
 • Op 1 februari 2024 worden de cao-schalen met 4% verhoogd. 
 • Op 1 januari 2025 worden de cao-schalen met 1% verhoogd. 
 • De medewerker met een functie die niet is ingedeeld in functiegroep I tot en met VI heeft recht op een verhoging van zijn salaris met 8% per 1 mei 2023, 4% per 1 februari 2024 en 1% per 1 januari 2025. 
 • Partijen spreken af om, in een situatie, waarbij de inflatie* in 2024 5% of hoger is, met elkaar in gesprek te gaan over een eenmalige uitkering in 2025 voor de resterende 3 maanden van de looptijd van de cao.

* Bron: CBS publicatie januari 2025 over 2024, definitie: inflatie, nationale consumentenprijsindex (cpi, %)

Pensioenen

De sociale partners zijn verantwoordelijk voor de pensioenregeling als onderdeel van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstakken Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP). Sociale partners voeren overleg om te komen tot één nieuwe pensioenregeling voor VLEP.

Partijen komen overeen om het volgende in het gemandateerde pensioenoverleg af te spreken:

 • Het levenslang nabestaandenpensioen wordt vastgesteld op 30% van het inkomen 
 • Het tijdelijk nabestaandenpensioen wordt vastgesteld op €8.000,- per jaar onder de voorwaarde dat deze aanpassing (verhoging) niet mag leiden tot een verhoging van de totale pensioenpremie (26,3%).

Reiskosten

Partijen komen met betrekking tot de vergoeding reiskosten woon-werk per 1 april 2023 het volgende overeen:

 • De medewerker die 10 kilometer of meer van het bedrijf woont, heeft recht op een vergoeding voor zijn woonwerk-verkeer, behalve als de medewerker gebruik kan maken van door de werkgever georganiseerd en betaald vervoer. 
 • De tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer wordt vastgesteld op basis van de afstand tussen het woonadres en het adres van het bedrijf. 
 • Zowel de heen- als de terugreis wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner met als uitkomst de reisafstand in kilometers op basis van de snelste route (afronding 0,5 km naar boven). 
 • Er wordt een tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer toegekend van € 0,17 per kilometer met een maximum van 50 kilometer heen en terug van woonadres naar het adres van het bedrijf.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu