Terug naar Kennisbank

Druk op de ketel

Na enkele wisselingen van functie en werkgever gedurende bijna een kwart eeuw, krijg Bart een baan waarin hij weer verder kan groeien. Een mooi perspectief en uitdaging genoeg. Helaas blijkt het van korte duur te zijn. 

Foto: iStock

 

Voordat Bart zijn entree op de arbeidsmarkt maakt, legt hij eerst een stevig fundament. Hij doorloopt de middelbare school, behaalt vervolgens zijn MBO diploma en rondt zijn opleidingen af met een éénjarige vervolgstudie. Op dat moment is hij klaar om aan de slag te gaan. Bart begint zijn loopbaan in de meubelbranche bij een bedrijf met meerdere filialen. Bart: “In het filiaal waar ik startte, werkte ik samen met een ervaren meubelverkoper die mij intern de kneepjes van het vak leerde”. Na verloop van tijd wordt hij overgeplaatst naar een filiaal waarvoor hij alleen verantwoordelijk is. Met enthousiasme pakt hij zijn werkzaamheden hier op, al is het wel wennen om alleen op een filiaal te staan. Bart: “Ik kwam dus alleen te staan in dat nieuwe filiaal. Mijn voorganger daar was vertrokken en ik had dus ook geen terugvalmogelijkheid op een meer ervaren collega”. Hij werkt hier een poosje en wordt vervolgens verantwoordelijk voor het filiaal waar hij zijn loopbaan gestart is. Daar staat Bart dan ook alleen: “Dat was best pittig, want ik had natuurlijk niet de ervaring die mijn collega had. Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat mijn werkgever niet helemaal tevreden was over mijn werk. Ik haalde niet de omzet die tot voor kort in dit filiaal behaald werd”.

Inkoper

Zonder enig overleg krijgt Bart te horen dat er een nieuwe collega bij hem op het filiaal komt. Bart trekt zijn conclusie en kijkt om zich heen naar ander werk. Vrij snel vindt hij een baan op de afdeling financiën bij een autobedrijf. Bart: “Dat heb ik een paar maanden gedaan en vervolgens ben ik bij deze werkgever in een vaste baan met een breder takenpakket aan de slag gegaan”.

Fusie

Net als in diverse andere branches vindt er ook bij zijn werkgever een fusiegolf plaats. Voor Bart betekent dit dat zijn filiaal opgeheven wordt. Hij kan vervolgens kiezen uit enkele standplaatsen binnen het nieuw gevormde concern en gaat in zijn oude functie aan de slag. Bart: “Ik kon in mijn eigen werk aan de slag blijven, maar in plaats van medewerker te zijn van een middelgroot bedrijf, maakte ik nu deel uit van een concern met honderden personeelsleden. Daarin heb ik snel mijn draai gevonden. Uiteindelijk heb ik hier heel wat jaren gewerkt”.

Professionaliseren

Bart doet de nodige kennis en ervaring op. Na verloop van jaren krijgt Bart de vraag om aan de slag te gaan bij een bedrijf dichter bij huis. Enkele gesprekken volgen en Bart hakt de knoop door: “Deze functie had een paar mooie uitdagingen in zich. Het bedrijf wilde inzetten op kwaliteit en één van mijn taken was om de afdeling waar ik zou gaan werken te professionaliseren. Het is me gelukt dit alles goed neer te zetten en het bedrijf is daarna zelfs ook gecertificeerd”.

Bedrijfsvoering

Ondertussen verandert er het nodige op het werk: “De leiding wilde een aantal taken delegeren om zichzelf op andere taken te kunnen richten binnen het bedrijf. Ik ben toen gevraagd om een deel van de bedrijfsvoering op me te nemen. Een mooi perspectief voor de komende jaren!”.
Bart maakt een start met heldere afspraken en een duidelijke taakafbakening binnen het bedrijf. Bart: “Na een paar maanden kwam een collega echter met kritiek. Enkele zaken zouden niet op orde zijn. Uiteraard hebben we daarover gesprekken gevoerd, ook met de directie. Die steunde mij aanvankelijk en was gewoon tevreden over mijn werk”.
Helaas is de toon echter gezet en de spanning tussen Bart en een collega loopt op. Uiteindelijk zo ver, dat de directie in een gesprek aangeeft dat op deze manier doorgaan niet wenselijk is. Hem wordt de vraag gesteld of hij verder wil, of niet. In dat laatste geval zou er geen druk op de ketel zitten en hoefde hij zich ook geen zorgen te maken over de financiële kant van het verhaal. Bart mag er rustig over nadenken.

 

"Op dat moment heb ik de RMU ingeschakeld. Mijn werkgever was daar overigens niet echt blij mee."


Jurist

Na een korte periode van wikken en wegen besluit Bart om toch om zich heen te gaan kijken. Hij meldt dit ook. Bart: “Een collega zou toen bedrijfsleider worden en ik kon rustig verder kijken. Het lukte me niet om direct ander werk te vinden en na enkele maanden was de boodschap dat ik ondertussen toch wel haast moest maken met mijn vertrek. Op dat moment heb ik de RMU ingeschakeld. Mijn werkgever was daar overigens niet echt blij mee”. Bart had voorafgaand aan zijn hulpvraag al advies ingewonnen bij de RMU, maar geeft zijn situatie nu uit handen. Alle seinen staan op rood en Bart wil voorkomen dat hij in een juridisch getouwtrek terechtkomt. De jurist van de RMU vertegenwoordigt hem in de gesprekken over het komend ontslag en voert de gesprekken met de jurist die zijn werkgever inmiddels ingeschakeld heeft. Bart: “Op de achtergrond is het nodige besproken en onderhandeld en uiteindelijk zijn we er uitgekomen en is er een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het was duidelijk dat we in de toekomst niet meer samen op konden trekken, dus wat dat betreft was het goed dat er een einde kwam aan mijn dienstverband”.

Energie

Terugkijkend erkent Bart dat dit hele traject, dat al met al enkele maanden heeft geduurd, veel van hem heeft gevraagd. Bart: “Zo’n situatie kost heel veel energie en ondanks het feit dat ik nog geen ander werk had, was ik toch opgelucht dat het voorbij was. Ik was al even aan het solliciteren en had ook echt wel het vertrouwen dat er weer ander werk zou komen, maar je valt vervolgens toch in een gat: je bent je dagritme kwijt en ik miste het nuttig bezig zijn in de maatschappij”.

Benoemd

Inmiddels is Bart gestart bij een andere werkgever: “Ik was dus aan het solliciteren, maar uiteindelijk kwam er uit onverwachte hoek een baanaanbod: een oud-collega benaderde me met de vraag of ik ook wilde solliciteren. Zij hadden iemand nodig in het bedrijf waar hij ondertussen werkte en hij dacht dat ik wel zou passen in die functie. Ik heb daadwerkelijk gesolliciteerd en ben benoemd. Na alle spanningen en onzekerheid over de toekomst heb ik nu weer het gevoel dat ik volwaardig mee kan doen in de maatschappij!”.

Tips van Maarten:

  1. Wacht niet te lang met het inschakelen van de RMU. De RMU kan ook in een vroeg stadium advies geven over hoe je met de situatie om moet gaan.
  2. Laat uitspraken en toezeggingen van de werkgever schriftelijk bevestigen, dat maakt je positie sterker.
  3. Durf als werknemer jezelf een spiegel voor te houden, desnoods met behulp van een (loopbaan)coach. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu