Terug naar Kennisbank

5 mei: vrij?

In de wet is niet vastgelegd dat u als werkgever uw werknemers (betaald) vrij moet geven op feestdagen. Dit is vaak wel opgenomen in een van toepassing zijnde cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst. Daar is vaak ook in opgenomen of er een toeslag moet worden betaald als de werknemer wel moet werken op die dagen. In een aantal cao’s is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren valt (in 2021 dan dus niet).

Is hier niets over vastgelegd, dan bent u niet verplicht de werknemer vrij te geven of een toeslag te betalen voor gewerkte uren. U kunt hierover natuurlijk altijd afspraken maken met uw werknemers.

Weten wat in uw geval de regels zijn? Neem dan contact met ons op!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu