Terug naar Kennisbank

Andere werkzaamheden in tijden van crisis?

De bijzondere omstandigheden van de afgelopen maanden, geven een werkgever meer ruimte om de medewerkers andere taken op te dragen. Dit betreft uiteraard niet het definitief wijzigen van de functie, maar wel tijdelijk bereid zijn andere werkzaamheden op te pakken. De kantonrechter van Rotterdam heeft op 3 november 2020 uitspraak gedaan over een medewerker die werkzaam is in de bediening van een restaurant. Haar was gevraagd om werkzaamheden te verrichten bij het afhaalgedeelte, hetgeen zij vervolgens weigerde. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het in het licht van de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis de door de werkgever opgedragen werkzaamheden redelijk waren en van de werknemer verwacht had mogen worden dat zij deze werkzaamheden zou verrichten.

Als goed werknemer ben je verplicht om in te gaan op een redelijk voorstel van je werkgever. Bij de beoordeling of het voorstel redelijk is, spelen alle omstandigheden van het geval mee. Hierbij kun je denken aan de vraag of de nieuwe werkzaamheden dicht bij je oorspronkelijke werk liggen, is er sprake van een overplaatsing naar een andere locatie en toegenomen reisafstand, je eigen gezondheid etc.

Kortom, wanneer de coronacrisis impact heeft op de bedrijfsvoering, dan kan de werkgever zeker vragen om tijdelijk ander werk uit te voeren. Afhankelijk van het precieze voorstel en je persoonlijke omstandigheden moet de vraag beantwoord worden of het in jouw geval een redelijk voorstel is.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu