Terug naar Kennisbank

Welke bijdrage kan een ondernemingsraad (OR) leveren aan het diversiteitsbeleid in organisaties?

Onderwerpen als integratie en krapte op de arbeidsmarkt zijn inmiddels doorgedrongen in veel organisaties, net als het belang van diversiteit en inclusie binnen deze onderwerpen. Een diversiteitsbeleid gaat onder andere over verschil in cultuur, mentaal en fysiek vermogen, leeftijd en nationaliteit. Een goed diversiteitsbeleid levert voor de organisatie voordelen op en is daarom een belangrijk thema voor de OR. De OR moet immers waken tegen discriminatie en gelijke behandeling bevorderen (artikel 28 lid 3 WOR).

Met een goed diversiteitsbeleid krijgt iedere werknemer kans om zijn talenten te ontwikkelen. Werknemers hebben dan gelijke kansen, omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden op grond van geslacht, leeftijd, afkomst of een ander kenmerk dat mensen uitzonderlijk maakt. Diversiteit kan daarom bijdragen aan betere dienstverlening en meer winst.
De OR heeft instemmingsrecht (artikel 27 WOR) bij regelingen die diversiteit kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld een belonings- of functiewaarderingssysteem, een aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid of een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling.

Ook kan de OR initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR) inzetten om een schriftelijk voorstel in te dienen. De bestuurder moet tenminste één keer inhoudelijk in overleg met de OR om het voorstel te bespreken voordat de bestuurder een beslissing kan nemen. Hierdoor heeft de OR de kans om de voordelen van een goed diversiteitsbeleid toe te lichten en de bestuurder te overtuigen van het belang van een goed beleid.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu