Terug naar Kennisbank

Bijna twee jaar ziek door long covid of een andere ziekte, wat te doen? (2/2)

Als de WIA-aanvraag is ingediend, is het wachten op de reactie van het UWV.

Verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
Je wordt door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. De verzekeringsarts beoordeelt of er nog mogelijkheden zijn om te werken. Daarbij wordt een functiemogelijkhedenlijst (FML) opgesteld. Als uit dit gesprek blijkt dat er mogelijkheden zijn om te werken, wordt ook een arbeidsdeskundig onderzoek verricht. De arbeidsdeskundige beoordeelt aan de hand van de FML welk werk je nog kunt doen. Daarbij wordt rekening gehouden met je beperkingen en vastgesteld wat je nog kunt verdienen. Oordeelt de verzekeringsarts dat er de medische beperkingen zo ernstig zijn dat je geen mogelijkheden meer hebt op de arbeidsmarkt, dan vindt er geen arbeidsdeskundig onderzoek plaats.

Wel of geen uitkering
Het oordeel van het UWV is te onderscheiden in drie categorieën:
1. Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. Je hebt geen recht op een WIA-uitkering.
2. Je bent 35-80% arbeidsongeschikt, of 80-100% arbeidsongeschikt maar niet duurzaam. Je hebt recht op een WIA-uitkering (in dit geval een WGA-uitkering).
3. Je bent minstens 80% arbeidsongeschikt en dit is duurzaam. Je hebt recht op een WIA-uitkering (in dit geval een IVA-uitkering).

Soorten uitkeringen
De WGA-uitkering bestaat meestal uit een loongerelateerde uitkering, gevolgd door een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

  Loongerelateerde uitkering Loonaanvullingsuitkering Vervolguitkering
Voorwaarde De afgelopen 36 weken ten minste 26 weken gewerkt. Minimaal 35% arbeidsongeschikt.  Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid moet worden voldaan aan de inkomenseis (wordt meegedeeld door het UWV)  Als (bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) niet wordt voldaan aan inkomenseis, komt er een vervolguitkering
Hoogte Eerste twee maanden 75%, daarna 70% van het dagloon  Afhankelijk van de resterende verdiencapaciteit Afhankelijk van arbeidsongeschiktheids-percentage
Duur Afhankelijk van het arbeidsverleden Tot de AOW-leeftijd, of totdat u meer verdient/kunt verdienen Tot de AOW-leeftijd, of totdat u meer verdient/uw gezondheid verbetert
Overig n.v.t. Bij verslechtering gezondheid mogelijk andere uitkering Bij verslechtering gezondheid mogelijk andere uitkeringRechten en plichten
Bij het UWV kun je nagaan wat precies je rechten en verplichtingen zijn bij een WIA-uitkering. Het is vooral belangrijk dat je de juiste informatie over jezelf en je gezondheid doorgeeft. Daarbij gaat het om het doorgeven van bijvoorbeeld inkomsten, verbetering/verslechtering gezondheid, vrijwilligerswerk of vakantie. Daarnaast dien je naar afspraken bij het UWV te komen en mee te werken aan onderzoeken.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt
Je hebt in dit geval geen recht op een WIA-uitkering. Maar wat dan wel? Als je een werkgever hebt, bekijk je samen met je werkgever hoe je aan het werk kunt blijven. Wellicht kan dit in een aangepaste functie of voor minder uur. Kan dat niet, dan kan je werkgever je na twee jaar ziekte ontslaan. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je wel recht op een WW-uitkering en ontvang je mogelijk een transitievergoeding.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu