Terug naar Kennisbank

Ik heb een burn-out en moet re-integreren. Hoe gaat dat?

Nadat u zich wegens burn-outklachten heeft moeten ziekmelden, zult u binnen 6 weken door uw werkgever worden opgeroepen voor een (telefonisch) consult met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt naar aanleiding hiervan een probleemanalyse op. Hierin staat wat nodig is voor uw re-integratie.

Aan de hand van de probleemanalyse, stelt u samen met uw werkgever een plan van aanpak op. In het plan van aanpak wordt vastgelegd wanneer en hoe snel u uw werkzaamheden weer op kunt bouwen. Ook kan het zijn dat uw werkplek of uw takenpakket tijdelijk wordt aangepast. Zo kunt u bijvoorbeeld een rustigere werkplek krijgen of een deel uw taken of verantwoordelijkheden tijdelijk neerleggen.

Gedurende de ziekteperiode blijft u met enige regelmaat de bedrijfsarts bezoeken en wordt naar aanleiding van de adviezen van de bedrijfsarts het plan van aanpak steeds bijgesteld totdat u weer volledig bent hersteld.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu