Terug naar Kennisbank

De kwestie: Houdt een zieke werknemer tijdens zijn vakantie recht op loon?

Veel werknemers die langdurig ziek zijn gaan in het tweede ziektejaar terug naar 70 procent van hun salaris. Dat zou dan toch ook moeten gelden als je tijdens die ziekteperiode op vakantie gaat?

Voor langdurig zieken is het een hard gelag: na een jaar van arbeidsongeschiktheid begint het zicht op een succesvolle re-integratie bij velen steeds troebeler te worden. Een onzekere periode wat je baan betreft is aangebroken. En daar komt dan nog eens een flinke korting van je inkomen bij in het tweede ziektejaar. Ik denk nu ook aan de vele de vele long covidpatiënten die zich de afgelopen maanden bij de RMU hebben gemeld en die in deze situatie zitten.

In ons Burgerlijk Wetboek staat dat de werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Maar hoeveel loon is dat precies? Is dat hetzelfde loon dat de zieke werknemer zou ontvangen als hij geen vakantie zou opnemen? Wat is bijvoorbeeld het loon van een zieke werknemer die vakantie opneemt in de periode dat hij vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid niet meer zijn volledige loon ontvangt maar slechts 70 procent hiervan? Dit zijn vragen die in de laatste jaren tot de nodige gerechtelijke uitspraken hebben geleid. Het Europese Hof van Justitie heeft daarin wat leidende uitspraken gedaan. Onlangs kwam daar de uitspraak bij over de waarde van een vakantiedag als de zieke werknemer in de situatie zit dat hij inmiddels minder dan 100 procent van zijn normale salaris ontvangt.

Het hof heeft geoordeeld dat de zieke werknemer bij het opnemen van vakantie hetzelfde loon dient te ontvangen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. De Europese rechter zegt hiermee dat niet mag worden afgeweken van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het hof heeft daarbij overwogen dat het optreden van ziekte en arbeidsongeschiktheid niet te voorzien is en buiten de wil van de werknemer gebeurt. En daarom moet de zieke werknemer ten aanzien van het recht op zijn jaarlijkse vakantie in een zelfde positie verkeren als een niet arbeidsongeschikte werknemer.

Anders gezegd: het feit dat de werknemer wegens ziekte minder loon ontvangt, mag door de werknemer niet meegenomen worden wanneer hij het salaris betaalt over de vakantieperiode. Dat zou volgens het hof afbreuk doen aan het uitgangspunt: tijdens vakantie houd je recht op loon.

Wat is dan de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte? Wel, het heeft als gevolg dat ook de langdurig zieke werknemer tijdens zijn vakantie gewoon 100 procent van zijn oorspronkelijke salaris ontvangt, inclusief de daarbij behorende vakantietoeslag, andere vaste toeslagen, een eventuele dertiende maand en vaste bonussen. Dit geldt zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen. Het is niet toegestaan om hiervan af te wijken, ook niet bij overeenkomst.

Mochten lezers zich in een vergelijkbare situatie bevinden, dan is het zeker aan te bevelen om de salarisstroken over de vakantieperiode nog eens goed door te nemen. Ik heb de indruk dat veel werkgevers de uitspraak van het hof tot op heden niet toepassen.

Dit artikel verscheen ook in het RD van 23 juni 2022. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu