Terug naar Kennisbank

Faillissementsuitkering

Mijn werkgever heeft financiële problemen. Hoe krijg ik nu mijn loon?

In de volgende situatie kunt u dan een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen van het UWV:

  • Uw werkgever heeft tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gekregen van de rechter. De rechter wijst een bewindvoerder aan die het financieel beheer van het bedrijf overneemt.
  • Uw werkgever wordt failliet verklaard en de rechter wijst een curator aan die het financieel beheer van het bedrijf overneemt
  • Uw werkgever krijgt van de rechter een regeling om de schulden af te lossen, een schuldsaneringsregeling.
  • Een andere situatie waarin uw werkgever u niet meer betaalt, bijvoorbeeld als uw werkgever met de noorderzon vertrokken is en onbereikbaar is voor u.

Hoeveel krijg ik dan betaald?

  • Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken (bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, het bedrag dat u in deze periode heeft opgebouwd voor een dertiende maand, atv/adv-dagen).
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.
  • Over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband: uw vakantiegeld, vakantiedagen, niet afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Van atv-dagen en duurzame inzetbaarheid die via het tijdspaarfonds worden betaald, betaalt het UWV maximaal 13 weken.

Mijn loon is hoger dan het maximumdagloon. Krijg ik dan mijn volledige loon vergoed?

U krijgt maximaal 150% van het maximumdagloon vergoed.

Hoe vraag ik de faillissementsuitkering aan?

Als de rechter heeft uitgesproken dat uw werkgever een blijvend betalingsprobleem heeft, dan organiseert het UWV meestal een bijeenkomst voor u en uw collega’s. U krijgt dan het aanvraagformulier voor de faillissementsuitkering en hoort waar en wanneer u het formulier in moet leveren. De uitkering moet binnen 26 weken na de dag waarop u hoort dat uw werkgever u niet meer kan betalen worden aangevraagd. Is er geen bijeenkomst en heeft u dit formulier niet ontvangen, neem dan contact op met de RMU zodat wij u hierbij kunnen helpen.

Het UWV vergoed niet alles, ben ik de rest van mijn geld dan kwijt?

Hebt u nog geld tegoed dat het UWV niet vergoed, dan kunt u de curator een brief sturen om dat alsnog te vergoeden. Hij doet dat alleen als het bedrijf voldoende opbrengt.

Het bedrijf maakt een doorstart. Wat nu?

Het is mogelijk dat het bedrijf een doorstart maakt en u kunt blijven werken. De nieuwe werkgever kan u een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden. Laat het contract altijd door de RMU controleren.

Ik heb nog geen (ander) werk na afloop van de faillissementsuitkering. Wat nu?

Dan kunt u meestal een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu