Terug naar Kennisbank

Help, mijn medewerker werkt niet mee aan zijn re-integratie!

Een van de dingen waar u als werkgever eigenlijk niet over in discussie wilt met een zieke werknemer, is de re-integratie. Toch is dat helaas soms onvermijdelijk. Wat als de werknemer niet meewerkt? Slecht bereikbaar is? Niet op komt dagen bij de bedrijfsarts? Minder of anders wil opbouwen dan de bedrijfsarts adviseert? De discussie hierover is vaak lastig, omdat u als werkgever geen medische informatie heeft. Tegelijk moet u hier wel iets mee, omdat u verantwoordelijk blijft voor de re-integratie en wilt voorkomen dat u straks een loonsanctie krijgt van het UWV. Belangrijk hierin is het contact met de bedrijfsarts. Wijs de werknemer erop dat hij verplicht is om aan een oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven en dat hij de adviezen van de bedrijfsarts niet zomaar naast zich neer mag leggen. Dit kan wel als bijvoorbeeld een second opinion bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV de mening van de werknemer bevestigen.

Blijft de werknemer zonder goede onderbouwing niet meewerken, dan kunt u (afhankelijk van waarin de werknemer niet meewerkt) het loon opschorten of zelfs stopzetten. Daarnaast kunt u als werkgever mogelijk een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Advies over wat u het beste kunt doen in een concrete situatie? Neem contact met ons op!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu