Terug naar Kennisbank

Help, mijn werknemer claimt recht op thuiswerken!

Sinds begin vorig jaar het advies vanuit het kabinet kwam om thuis te werken, is het aantal ‘thuiswerkers’ hard gestegen. Belangrijke vragen die hierbij kunnen opkomen:

1. Ben ik verplicht om mijn werknemers thuis te laten werken?
2. Hoe kan ik mijn werknemers toch (gedeeltelijk) naar kantoor laten komen?
3. Wat doe ik als mijn werknemer straks (ook zonder advies) wil blijven thuiswerken?

1. Thuiswerken: meewerken wel of niet verplicht?

Het dringende advies vanuit het kabinet luidt op dit moment nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis. Er is geen wetgeving die een werknemer hier een hard recht voor geeft. Wel kan een werknemer op basis van de Wet flexibel werken een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsplaats. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, zo moet het verzoek ten minste twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk worden ingediend. Als werkgever moet u dit verzoek overwegen en de werknemer schriftelijk meedelen of u hier mee akkoord gaat. U moet het verzoek overwegen, maar u bent niet verplicht om aan het verzoek gehoor te geven. Ook zonder zwaarwegend belang mag u het verzoek binnen een maand (gemotiveerd!) weigeren. Hier komt wellicht binnenkort verandering in, er is onlangs een initiatiefvoorstel met spoed ingediend bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel doorgaat, kunt u een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats alleen nog weigeren als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich ertegen verzetten.

2. Ik wil dat mijn werknemer deels op het werk blijft komen, kan dat?

Als u (om welke reden dan ook) graag wilt dat werknemers op het werk blijven komen, kan dat. Zorg dan wel dat een veilige werkomgeving is gewaarborgd. Als u kunt aantonen dat u daarvoor voldoende maatregelen hebt genomen, kan een werknemer niet weigeren om naar het werk te komen. Het kan verstandig zijn om aan te geven waarom u graag wilt dat de werknemer naar het werk komt, de kans op begrip vanuit de werknemer is dan groter. Op dit moment ontwikkelt het kabinet met sociale partners een lijst met criteria voor thuiswerken. Aan de hand van deze criteria kunt u toetsen of thuiswerken mogelijk moet zijn. Volgt u de criteria niet op, dan zijn daar mogelijk consequenties aan verbonden.

3. Is er een ‘verworven recht’ op thuiswerken ontstaan?

Omdat er geen hard recht is op thuiswerken, is zelfs een gegeven thuiswerkdag niet meteen een verworven recht. Als u de werknemer een vaste thuiswerkdag heeft gegeven, dan kunt u dit weer intrekken als u daarbij een groot belang heeft. Ook als thuiswerken geen dringend advies meer is, geldt: ga hierbij vooral in overleg met de werknemer. Doe een redelijk voorstel en zoek naar alternatieven, als een werknemer graag thuis wil blijven werken. U kunt bijvoorbeeld het aantal thuiswerkdagen maximeren of tijdelijk een thuiswerkdag afspreken en dit jaarlijks evalueren.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu