Terug naar Kennisbank

Ik heb me na een incident op mijn werk ziekgemeld, kan mijn ziekmelding worden geweigerd?

Ten eerste: een werkgever kan een ziekmelding niet weigeren. De werkgever beoordeelt niet of u ziek bent, dat doet de bedrijfsarts. Geef dit aan bij de werkgever en vraag hem om een bedrijfsarts in te schakelen. Dit kan mondeling (zodat u het kunt toelichten) of schriftelijk (zodat u er later naar kunt verwijzen).

Daarnaast is het belangrijk om te bedenken dat een ziekmelding na een conflict vaak niet de juiste oplossing is. Voor de hele korte termijn soms wel, omdat er even ruimte is om alles te laten bezinken. Maar het kan ook averechts werken en juist onbegrip oproepen. Probeer daarom in gesprek te blijven, ook al is dat lastig.

Een bedrijfsarts zal dat in dit soort situaties ook adviseren. Hierbij hangt natuurlijk veel af van wat er precies is gebeurd voorafgaand aan de ziekmelding. Vragen over een specifieke situatie? Neem contact op met de RMU!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu