Terug naar Kennisbank

IOW-uitkering

Wat is een IOW-uitkering?

Een IOW-uitkering is een uitkering op grond van de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. Als oudere werkloze kunt u hier onder voorwaarden aanspraak op maken. Dat kan na afloop van uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk 1 januari 2027. 

Wat zijn de voorwaarden voor een IOW-uitkering na afloop van mijn WW-uitkering?

  • U was 60 jaar en 4 maanden, of ouder, toen u werkloos werd.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2024.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u aan de jareneis voldeed. Of u heeft na 3 maanden WW-uitkering nog het restant van een eerdere WW-uitkering gekregen.

Wat zijn de voorwaarden voor een IOAW-uitkering na afloop van mijn loongerelateerde WGA-uitkering?

  • U was 60 jaar of ouder toen uw WGA-uitkering inging.
  • Uw WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2024.
  • U heeft de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt. 

Maar als u een WW-uitkering had voordat u arbeidsongeschikt raakte, dan heeft u alleen recht op een IOW-uitkering in de volgende situatie:

  • U werd werkloos na 30 september 2006.
  • U was op de 1e dag van uw werkloosheid 60 jaar of ouder.

Hoe hoog is een IOW-uitkering?

De hoogte is maximaal 70% van het minimumloon. Er wordt rekening gehouden met uw inkomen (bijvoorbeeld pensioen) maar niet met uw eigen vermogen en dus ook niet met bijvoorbeeld een eigen huis. Het inkomen en vermogen van uw partner worden ook niet meegerekend.

Waar vraag ik een IOW-uitkering aan?

Via DigiD bij het UWV.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu