Terug naar Kennisbank

Kan ik mijn contributie opvoeren als aftrekpost bij de inkomstenbelasting?

Nee, na de invoering van de herziening van het nieuwe belastingstelsel (2001) is een groot aantal aftrekposten geschrapt.

Na deze belastingherziening is het formeel niet meer toegestaan om de contributie voor de vakvereniging af te trekken als gift. Het karakter van het geven van een gift is dat er niets tegenover staat, terwijl bij het overmaken van een contributiebedrag er juist wel iets tegenover staat. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van een magazine, het recht van (juridische) bijstand, uitnodigingen voor bijeenkomsten, enz.

Het is wellicht wel mogelijk uw contributie te laten verrekenen via uw werkgever.

De RMU is dus geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu