Terug naar Kennisbank

Kan ons bestuur afdwingen dat wij als MR alleen adviesrecht hebben en geen instemmingsrecht?

Ja, dat kan via een in de wet geregelde procedure. Het bestuur kan dit, zonder medewerking van de MR, realiseren door dit vast te leggen in het MR-reglement indien tenminste 2/3 van de ouders en 2/3 van de werknemers het daarmee eens zijn.

Dat vereist dus de peiling onder ouders en werknemers. De omzetting van de instemmingsrechten in alleen adviesrechten kan vervolgens in het reglement worden opgenomen en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Daarna moet het reglement weer opnieuw worden vastgesteld met wederom een peiling onder ouders en werknemers. Wordt deze peiling niet gehouden, of wordt de vereiste instemming niet behaald, dan zijn automatisch de wettelijke instemmingsrechten van de MR weer van toepassing. 

De MR kan ook zelf vrijwillig (al dan niet gevraagd door het bestuur) al zijn instemmingsbevoegdheden omzetten in adviesbevoegdheden (artikel 24 lid 2 WMS). Deze omzetting kan plaatsvinden indien tenminste 2/3 van de MR-leden daarmee instemmen. Vervolgens moet deze omzetting in geldig MR-reglement worden vastgelegd. Deze omzetting heeft een geldigheidsduur van maximaal twee jaar. Na deze twee jaar moet de MR de omzetting weer in stemming brengen. Als wederom 2/3 het er mee eens is, kun je volstaan met het opstellen van een verklaring met daarin een kort verslag van de stemming, het besluit en tot welke datum de verlengde omzetting geldig is.  

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu