Terug naar Kennisbank

Leg je een belofte af of doe je de eed?

Een christen doet een eed als dat wettig wordt gevraagd. Je geeft aan dat je het ambt of beroep niet zomaar doet. Daarom zweer je vaak trouw, of verantwoordelijkheid. Je kunt ook zweren dat je integer zult handelen, of dat je het belang van je klant centraal zult stellen. Natuurlijk, je ‘ja’ hoort ‘ja’ te zijn, en je ‘nee’ hoort ‘nee’ te zijn. Maar de eed gaat dieper dan een belofte, daar zweer je bij God. Je zegt: “ Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” en daarmee roep je de hulp van de Almachtige God in.

Bij de belofte is je laatste zin: “Dat verklaar en beloof ik!” Inhoudelijk en juridisch is er geen verschil in wat je zweert of belooft, het verschil is alleen religieus.
Een eed afleggen geeft een verantwoordelijkheid, anderzijds maakt het ook afhankelijk. Je zegt dat je iets gaat doen, maar Gods hulp is daarbij onmisbaar. Je zweert dan ook niet zomaar, maar alleen als de overheid het vraagt of ‘de nood het vordert’ (HC zondag 36 en 37).

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu