Terug naar Kennisbank

Niet iedereen houdt zich aan de regels op de werkvloer!

Sommige werknemers houden zich niet aan de ‘corona’ regels binnen het bedrijf. Hierdoor voelen anderen collega’s zich niet veilig. Wat kan ik daar als werkgever aan doen?

Het kan van een goed werknemer worden verwacht dat de regels naleeft worden om zo snel mogelijk weer een werkbare situatie te krijgen. Blijkt in de praktijk dat de regels met betrekking tot bijvoorbeeld 1,5 meter, verplichte regels met betrekking tot ontsmetting en dergelijke d niet na worden gekomen, dan kunt u als werkgever daar een werknemer op aanspreken. Wordt daar geen gehoor aan gegeven dan kunt u een scherpe, duidelijke schriftelijke waarschuwing geven. Als de werkgever een duidelijke werkinstructie geeft, dan dient de werknemer dit te accepteren en na te komen. Zorg er daarom voor dat het voor alle werknemers duidelijk is wat de werkinstructies zijn, ook met betrekking tot de coronaregels, zodat iedereen weet wat er wordt verwacht. Is het duidelijk dat een werknemer de instructies telkens bewust niet nakomt, dan kan de werkgever in een vergevorderd stadium zelfs het loon stop zetten. Let op; het moet dan helder zijn dat de regels bewust overtreden worden en dit alles is ook schriftelijk vastgelegd.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu