Terug naar Kennisbank

Vervanging

Een OR-lid is al geruime tijd wegens ziekte afwezig. De verwachting is dat dit nog wel een periode zal voortduren. Bestaat de mogelijkheid om een vervanger te benoemen?

Ik raad u aan na te gaan wat er in het OR-reglement is opgenomen, daarin kan namelijk een vervangingsregeling staan. Is er in het reglement niets geregeld, dan kunt u, in overleg met de bestuurder, afspreken dat als er nog een kandidaat is die onvoldoende stemmen had, de werkzaamheden van ziek OR-lid tijdelijk overneemt. Dat kan uiteraard alleen als deze persoon dit zelf ook wil.

U kunt ook proberen om met de zieke medewerker af te spreken dat hij voor de resterende zittingsperiode afziet van het OR-lidmaatschap, er ontstaat dan een vacature, zodat er tussentijdse verkiezingen kunnen worden gehouden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu