Terug naar Kennisbank

OR & Thuiswerken

Recent onderzoek laat steeds meer zien dat er iets veranderd is in Nederland. Een groot deel van Nederland heeft (verplicht) thuis moeten werken en heeft, naast nadelen bij thuisblijvende kinderen, ook voordelen ontdekt. De meeste mensen gaven aan meer te kunnen focussen en door te kunnen werken, terwijl zij op kantoor vooral de (sociale) ontmoetingen veel belangrijker vinden. Veel medewerkers willen dan ook na corona (deels) thuis blijven werken. De werkgever moet op basis van artikel 27 WOR een instemmingsaanvraag indienen bij veranderingen in onder andere een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. En dat roept vragen op voor OR-leden. Waar moet je allemaal op letten?

1. Is er op dit moment al iets geregeld voor thuiswerkers?

In veel personeelshandboeken staat al iets over wel of niet thuis mogen werken, past dat nog bij de nieuwe situatie? Op een aantal cao-tafels wordt er ook gesproken over een eventuele thuiswerkvergoeding, dus hou dit goed in de gaten als OR.

2. Wat zijn de faciliteiten die er geboden worden aan thuiswerkers?

Je kunt hierbij denken aan inrichting werkplek, maar ook eisen aan veiligheid en ICT bijvoorbeeld. En wie draagt hier de kosten en verantwoordelijkheid? Hoe ligt het vast in de RI&E? Hoe gaat het met de reiskostenvergoeding op het moment dat mensen structureel of incidenteel meer thuiswerken?

3. Hoeveel mogelijkheden tot thuiswerken hebben mensen?

Er zijn organisaties die volledig vanuit huis werken, er zijn ook beroepen en organisaties die alles vanaf de traditionele werkplek doen. In hoeverre is deze ruimte er bij jullie? Kunnen mensen genoeg werk meenemen naar huis, of moeten zij op de werkplek zijn? Kan eigenlijk al het werk thuis, maar wat zijn dan de behoefte als het gaat over afstemming met collega’s etc.
Mocht de werkgever niet uit eigen beweging met een instemmingsaanvraag komen, dan kan de OR natuurlijk altijd nog besluiten om gebruik te maken van zijn eigen initiatiefrecht.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu