Terug naar Kennisbank

Pensioen en AOW

Moet ik stoppen met werken als ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereik?

Dat hangt er van af. Soms staat ik uw arbeidsovereenkomst dat uw arbeidsovereenkomst “van rechtswege” eindigt als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw arbeidsovereenkomst eindigt dan vanzelf, uw werkgever hoeft deze niet op te zeggen. Ook in de CAO kan zijn opgenomen dat uw arbeidsovereenkomst dan eindigt.

Is er niets afgesproken in uw arbeidsovereenkomst en ook niet in de CAO over het eindigen van uw contract bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dan loopt uw arbeidsovereenkomst gewoon door. Uw werkgever kan vervolgens wel uw dienstverband opzeggen zonder preventieve toets (ontslagvergunning) van het UWV. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Dit geldt niet voor werknemers die pas in dienst zijn gekomen na het bereiken van de AOW-leeftijd. Daarvoor geldt het normale ontslagrecht.

Ik wil graag door blijven werken, ook als mijn arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Kan dat?

Dat kan als uw werkgever bereid is om u een nieuw contract aan te bieden. U kunt in maximaal 4 jaar dan 6 tijdelijke contracten aangeboden krijgen. Na meer dan 4 jaar en/of meer dan 6 tijdelijke contracten die elkaar met een maximale tussenpoos van een half jaar opvolgen, krijgt u automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Daarvoor tellen alleen de contracten mee die u bent aangegaan na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Wat als ik dan ziek wordt?

Dan heeft u recht op maximaal 13 weken doorbetaling van uw loon door uw werkgever. Uw werkgever kan u tijdens deze eerste 13 weken van ziekte niet ontslaan.

Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?

In Nederland krijgt u dan meestal een AOW-uitkering (Algemene Ouderdoms Wet) als basisinkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt bouwt automatisch AOW op.

Deze kunt u aanvullen met pensioen als u dat hebt opgebouwd bij uw voormalige werkgever(s) en/of met individuele aanvullende pensioenverzekeringen.

Hoe hoog is de AOW?

Als u vanaf uw 15e jaar tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd altijd in Nederland hebt gewoond, dan heeft u volledig AOW opgebouwd. De hoogte voor een alleenstaande is 70% van het nettominimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50%, tenzij de samenwonenden geen gezamenlijke huishouding hebben. Ieder jaar dat u in die periode niet in Nederland woonde betekent 2% minder AOW. Woonde u dus 5 jaar niet in Nederland, dan krijgt u 10% minder AOW.

Gehuwden of samenwonenden waarvan de partner geen inkomen heeft en waarbij het gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt kunnen mogelijk een a\Aanvullende Inkomensverzekering Ouderen (AIO) aanvragen bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De partner heeft dan in principe wel sollicitatieplicht.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Bent u geboren na 31 december 1958? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Uw exacte AOW-leeftijd vindt u via https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd 

Bouw ik pensioen op?

Naast uw AOW kunt u ook pensioen opgebouwd hebben via uw werkgever.
Werkgevers zijn niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, tenzij u in een bedrijfstak werkte met een verplichte bedrijfstakpensioenregeling. U kunt het beste bij uw werkgever navragen of u pensioen opbouwt. Werkgevers en pensioenfondsen zijn verplicht om u te informeren over uw pensioen. Via de website van uw pensioenfonds en via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u ook veel informatie vinden.

Daarnaast kunt u ook een individuele aanvullende pensioenverzekering hebben, zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Meestal betalen werkgever en werknemers beiden een deel van de premie. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van uw pensioenregeling en pensioenopbouw. Daarnaast zijn er ook situaties waardoor u geen (volledig) of minder pensioen opbouwt, zoals werkloosheid, een werkgever die geen pensioenregeling heeft, inruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen, vervroegd pensioen of een echtscheiding.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu