Terug naar Kennisbank

Rol van de OR als werkgever de reiskostenvergoeding wil wijzigen

Artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat niet over de reiskostenvergoeding. Dus de OR heeft geen instemmingsrecht als de werkgever een besluit neemt betreffende de vaststelling, wijziging of intrekking van de reiskostenvergoeding. De OR heeft wel instemmingsrecht op het beloningssysteem, maar de reiskostenvergoeding is een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten en geen beloning. Soms is er wel iets over geregeld in een cao, wellicht kan daar een bevoegdheid aan de OR worden gegeven. Ook kan het zo zijn dat er in onderling overleg een uitbreiding van de bevoegdheden heeft plaatsgevonden (in de ondernemingsovereenkomst). Ook is er soms, in het verleden, zonder dat het verplicht was een instemming vanuit de OR op gegeven, dit kan bijvoorbeeld als het onderdeel is van een personeelshandboek waar de OR instemming op heeft gegeven. In deze gevallen mag de OR er ook op dit moment weer iets van vinden. Als de OR zich niet kan vinden in het besluit van de werkgever kan de OR op grond van het initiatiefrecht in artikel 23 van de WOR een voorstel doen over het besluit.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu