Terug naar Kennisbank

Kunnen we als OR afwijken van de termijn waarin we normaal gesproken een advies of instemming gereed hebben?

Onze OR houdt in overleg met de bestuurder al jarenlang vast aan een vierwekentermijn waarin we een advies of instemming gereed hebben. Kunnen we als OR hier alsnog van afwijken?

De WOR spreekt van een redelijke termijn en noemt geen concrete periode. De termijn wordt mede bepaald door:

- Zijn er tijdens een artikel 24 overleg afspraken gemaakt over een termijn?
- Is er sprake van vakanties etc.?
- Is er achterbanberaad nodig?
- Is het nodig om een externe deskundige te raadplegen?
- Heeft de OR meer informatie nodig?
- Is de OR vroegtijdig op de hoogte gebracht en betrokken?
- Wat is de complexiteit van het onderwerp en wat zijn de gevolgen?

De tijd moet die de OR nodig heeft, moet dus wel redelijk en te verantwoorden zijn.

Vaak wordt een termijn van zes weken gehanteerd, soms te verlengen met een tweede termijn van zes weken. E.e.a. is ook afhankelijk wat er schriftelijk met de bestuurder is afgesproken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu