Terug naar Kennisbank

Thuiswerkbeleid als kans in 'the war for talent'

Niemand wil terug naar de situatie van voor corona. Dat blijkt uit recent uitgevoerd onderzoek onder 6000 werknemers.1 Terug naar het ‘oude normaal’ of naar hybride werken? Voor die keuze staan veel werkgevers nu het thuiswerkadvies vanuit de overheid versoepeld is. Veel werkgevers vinden het spannend om een nieuwe norm te stellen.

Werkgeluk
De mate waarin werknemers zelf kunnen bepalen hoe, waar en wanneer ze werken draagt voor veel werknemers bij aan hun werkgeluk. De manier waarop u als werkgever uw thuiswerkbeleid vormgeeft kan daarom bijdragen aan het behouden van werknemers, maar kan ook bijdragen in het aantrekken van nieuw talent. Naast de nodige uitdagingen die er kunnen zijn rondom hybride werken, kan een goed thuiswerkbeleid juist ook kansen bieden.

Hybride werken
Uit het onderzoek bleek ook dat 6 op de 10 werkgevers nog niet heeft aangegeven hoe de manier van werken eruit zal zien na corona. Tussen volledig thuis en volledig op kantoor zitten veel mogelijkheden. Van een omschakeling in de manier van werken, vraagt het vaak ook om een omschakeling in de bedrijfscultuur. Van een cultuur waarin hiërarchie en controle meer centraal staan, naar een cultuur die uitgaat van vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast ervaart iedere werknemer het weer anders. De ene werknemer vindt thuiswerken erg fijn en is zelfs productiever. De ander mist focus en kan niet zonder de sociale contacten op het werk. Als werkgever hebt u natuurlijk ook belangen: hoe kan ik mijn werknemers het meest productief inzetten? Hoe zorgen we voor binding tussen collega’s? Hoe houdt ik toch een bepaalde controle? Belangrijke vragen bij het vormgeven van een thuiswerkbeleid.

Thuiswerkbeleid
Een goed thuiswerkbeleid kan uitkomst bieden. De RMU denkt daarin graag met u mee. We kunnen samen met u nadenken wat voor uw onderneming het beste werkt en dat vervolgens vastleggen in een beleid. Vaak is het zo dat bij een thuiswerkbeleid instemming gevraagd moet worden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. We helpen u graag om dit in goede banen te leiden.

Publicatie resultaten grootschalig I&O-onderzoek naar werken en reizen na corona - Anders Reizen

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu