Terug naar Kennisbank

WAJONG

Wanneer heb ik recht op een Wajong-uitkering?

U hebt recht op een Wajong uitkering als u voor uw 18e jaar een ziekte of handicap hebt gekregen. Of als na uw 18e maar voor uw 30e jaar een ziekte of handicap kreeg en in het jaar voorafgaand aan uw ziekte of handicap tenminste een half jaar een opleiding volgde.

Ook moet u duurzaam geen arbeidsvermogen meer hebben. Dat betekent dat u ook in de toekomst niet zult kunnen werken.

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet u tenminste 18 jaar oud zijn, in Nederland wonen en u volgt op dat moment geen opleiding.

Hoe lang hebt ik recht op een Wajong uitkering?

U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg.
Dat recht eindigt in de volgende gevallen:

  • als u de AOW-leeftijd bereikt
  • als u weer gaat werken
  • als u in het buitenland woont
  • als u langer dan een maand in detentie zit
  • als u zich niet aan de regels houdt.

Ik kreeg voor mijn18e een ziekte of handicap, maar heb nog wel mogelijkheden om te werken.

Dan heeft u geen recht op een Wajong-uitkering, maar misschien wel op Bijstand. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij uw gemeente. Uw gemeente helpt u ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Ik heb een Wajong van voor 2015.

U behoudt dat recht met een Wajong-uitkering van voor 2015. Maar de hoogte van uw uitkering kan omlaag gaan als het UWV bepaalt dat u kan werken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu