Terug naar Kennisbank

Ziek in de vakantie

In principe gelden de dagen of gedeelten van dagen waarop je tijdens een vastgestelde vakantie ziek bent niet als vakantie, tenzij je daarmee (in een voorkomend geval) instemt. Die instemming moet dus achteraf plaatsvinden. Het kan ook zijn dat in de arbeidsovereenkomst (dus vooraf) al is afgesproken dat vakantiedagen toch in mindering worden gebracht ook als je ziek bent. Dat mag echter alleen worden afgesproken voor de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet is bepaald dat iedere werknemer per jaar een vakantierecht heeft van vier keer de arbeidsduur per week. Voor een werknemer die 40 uur per week werkt, is dat 160 uur, dus 20 dagen. De meeste werknemers hebben volgens de cao of de arbeidsovereenkomst meer dan 20 vakantiedagen. Deze extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de ziekmelding direct doet en niet dat je achteraf meldt met het feit dat je ziek was.

We hopen dat je al opgeknapt bent en het antwoord al gevonden hebt op je vraag rondom arbeid en ziekte. Indien dit niet het geval is, zoek dan contact met de RMU. De RMU voorziet je dan persoonlijk van een antwoord.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu