Terug naar Kennisbank

Het Zoom-ongeluk door online vergaderen in de auto

Wat kunt u hierover afspreken?

Een aantal weken geleden was in het nieuws dat verzekeraars zich zorgen maken over het online vergaderen vanuit de auto. Als er geen goede afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, dan rukt het ‘Zoom-ongeluk’ op, is de verwachting. Natuurlijk is het voordelig als zoveel mogelijk werknemers digitaal aanwezig zijn bij een vergadering, maar er is ook een keerzijde. Een online handsfree vergadering is iets wezenlijk anders dan handsfree bellen.
Wat kun je als werkgever doen?

1. Bespreek wat de gevaren zijn om online vanuit de auto te vergaderen. Geef aan dat werknemers niet volledig aanwezig kunnen zijn, omdat zij zich ook moeten concentreren op het verkeer.
2. Maak een mobiliteitsplan, geef daarin duidelijk aan wat de regels zijn m.b.t. een Zoom-vergadering bijwonen tijdens het autorijden. Een werknemer weet dan wat er van hem/haar verwacht wordt.
3. Is er een presentatie via Zoom, spreek dan bijvoorbeeld af dat de auto op een parkeerplaats wordt gezet om de vergadering bij te wonen.
4. Spreek vergadertijden af en bespreek vooraf wat er besproken gaat worden en of er inbreng van de werknemers gevraagd wordt. Met andere woorden, kan een werknemer de vergadering ‘luisterend’ bijwonen of worden er ook presentaties gegeven, waarbij feedback wordt gevraagd?
5. Stimuleer dat uw werknemers inloggen vanaf een vaste werkplek.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu