Lokale overleggen

Bent u werkzaam bij een gemeente of andere lagere overheid? In deze sectoren worden de belangen van werknemers behartigd in het lokale overleg met de werkgever. In deze lokale overleggen vindt overleg plaats inzake reorganisaties, en worden een aantal lokale arbeidsvoorwaarden met de werkgever overeengekomen. De RMU is bij een aantal van deze lokale overleggen aangesloten als participant.

In alle activiteiten stelt de RMU zich op als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en werknemer. We zoeken daarin naar een oplossing die recht doet aan de belangen van zowel de werkgever als de werknemers. We laten niet ons onderbuikgevoel leidend zijn, maar proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de feiten. De mening van onze leden vormt daarin ook een belangrijke factor.

Bent u benieuwd wat de RMU voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu