• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Pluimvee verwerkende industrie

april 2019

De partijen bij de cao Pluimvee verwerkende industrie hebben op 12 maart 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 8 maanden, namelijk van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019. Dit is een korte looptijd. Reden hiervoor is de mogelijk aanstaande Brexit en importperikelen vanuit Oekraïne.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Verder ontvangen werknemers die in een kalenderjaar meer dan 2 maanden onafgebroken in dienst zijn, gelijktijdig met de salarisbetaling in de maand december een eindejaarsuitkering van 0,65 procent. Wanneer uw werkgever al een eindejaarsuitkering kent, mag deze uitkering niet worden verrekend.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen