• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Pluimveeverwerkende industrie

januari 2020

De partijen bij de cao pluimvee verwerkende industrie hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5 procent waardoor deze stijgt van 0,65 procent naar 1,15 procent.

4-daagse werkweek

Per januari 2020 wordt een 4 daagse werkweek ingevoerd voor 58 en/of 59 jarigen met aanspraak op respectievelijk 97 procent en 98 procent aan loon (80-97-100 of 80-98-100 = uren werken-loon-pensioenopbouw). Er is een overgangsregeling afgesproken voor werknemers geboren voor januari 1970.

Individueel ontwikkelbudget

Alle werknemers, behalve de werknemers geboren voor 1970 die de oude aanspraken op verlof willen behouden, krijgen recht op een individueel ontwikkelbudget van 160 euro per jaar.

Calamiteiten regeling

Afgesproken is dat er een calamiteiten regeling binnen de sector wordt ingevoerd. Indien door een Overheidsbesluit (dierziektes of zeer warm weer) er niet gewerkt kan worden binnen de bedrijven, krijgt de werkgever het recht om 1 verlofdag hiervoor verplicht aan te wijzen op jaarbasis.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen