Mijn werkgever is failliet verklaard. Wat nu?

Dat is vervelend nieuws!

Soms ziet u als werknemer een faillissement al wel aankomen. De werkgever betaalt het loon al een paar maanden niet op tijd en er komen geen nieuwe opdrachten binnen. Toch is het voor veel werknemers een schok wanneer het daadwerkelijk zover komt. Vooral de onzekerheid die een faillissement met zich mee brengt is voor een werknemer erg lastig. Daarom is het belangrijk om te weten wat u te wachten staat wanneer uw werkgever failliet is verklaard.

Allereerst stelt de rechtbank stelt een curator aan. Deze curator regelt de zaken binnen het bedrijf. Hij stuurt alle werknemers een ontslagbrief, waarbij hij rekening moet houden met uw opzegtermijn. Bij faillissement is dat maximaal 6 weken. In die 6 weken kan de curator u vragen nog te komen werken.

Het bedrijf heeft vaak geen geld meer om het loon door te betalen. Het UWV neemt deze betalingsverplichting dan van de werkgever over. Vaak wordt er op het bedrijf een bijeenkomst georganiseerd waar iemand van het UWV wordt uitgenodigd. Deze persoon zal u informatie geven over een uitkering wegens betalingsonmacht.

Kort gezegd houdt een uitkering wegens betalingsonmacht in dat het UWV het loon over de opzegtermijn betaalt, maar ook het salaris over de drie maanden voor de opzegdatum. De opzegdatum is meestal de datum waarop u van de curator uw ontslagbrief kreeg. Het UWV vergoedt ook niet-betaalde overuren, ADV-dagen, onkostenvergoedingen en 13e maand over deze 3 maanden. Verder betaalt het UWV vakantiegeld dat u nog tegoed heeft, niet opgenomen vakantiedagen, nog niet betaalde pensioenpremies, stortingen in het tijdspaarfonds en vakantierechtwaarden. Dit wordt betaald over maximaal 1 jaar voor het einde van uw dienstverband.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een formulier waarmee u een uitkering wegens betalingsonmacht kunt aanvragen. Is er geen bijeenkomst en heeft u dit formulier niet ontvangen, neem dan contact op met de RMU zodat wij u hierbij kunnen helpen.

Hebt u nog geld tegoed dat het UWV niet vergoed, dan kunt u de curator een brief sturen om dat alsnog te vergoeden. Hij doet dat alleen als het bedrijf voldoende opbrengt.

Het is mogelijk dat het bedrijf wordt overgenomen en u kunt blijven werken. De nieuwe werkgever kan u een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden. Laat het contract altijd door de RMU controleren.

Vraag een ww-uitkering aan wanneer het zeker is dat het bedrijf niet wordt overgenomen en u niet kunt blijven werken.

Heeft u te maken met een faillissement dan zijn er vaak talloze vragen. Raak vooral niet in paniek, de RMU wil graag helpen en advies bieden. Leden kunnen het vragenformulier invullen en voor niet-leden is een informatiepakket beschikbaar. Dit informatiepakket is gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen