Collectieve belangenbehartiging

In organisaties waarin de RMU Werknemers voldoende leden heeft komt de afdeling collectieve belangenbehartiging op voor de belangen van de leden. Wat doet de afdeling collectieve belangenbehartiging? De afdeling collectieve belangenbehartiging houdt zich bezig met:

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Het onderhandelen over een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). In een cao worden afspraken gemaakt voor alle werknemers binnen een bedrijf of bedrijfstak. Informatie over deze cao's is hier te vinden.

RMU Werknemers is betrokken bij de volgende cao’s:

Bedrijfstakcao’s:

Bedrijfscao’s

Reorganisatie, fusie of bedrijfsverplaatsing 

Bij reorganisaties, fusies en bedrijfsverplaatsingen gaat de RMU Werknemers, meestal samen met collega-vakorganisaties, in gesprek met de werkgever over de sociale gevolgen. Dit resulteert meestal in een Sociaal Plan waarin spelregels worden afgesproken om de sociale gevolgen (werkloosheid, inkomensverlies en dergelijke) tot een minimum te beperken.

In dit kader is de RMU ondermeer betrokken bij Heijmans, Jumbo/C1000, Woonzorg Unie Veluwe, RH Marine, Damen Schelde Naval Shipbuilding, ’s Heeren Loo, IHC MerwedeCedrah, Siemens NederlandAdmiraal de Ruijterziekenhuis, The Greenery, ViattenceZorggroep Charim, SGJ, Stichting De OpbouwCareyn, Albert Schweitzerziekenhuis, Reinier Haga Groep, Philadelphia Zorg en Brush.

Adviseur Georganiseerd Overleg 

In een aantal gemeenten in Nederland is de RMU Werknemers vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg (GO). Hier zijn een aantal RMU-leden actief bij betrokken. Zij vertegenwoordigen de RMU-leden binnen de organisatie bij het GO en worden hierbij ondersteund door een medewerker van de afdeling collectieve belangenbehartiging. 

In dit kader is de RMU ondermeer betrokken bij de gemeenten Aalburg, Rijssen-Holten, Nunspeet, Staphorst, Zwartewaterland, Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen.

Regulier overleg 

Naast onderhandelingen over een cao en gesprekken in het kader van reorganisaties en dergelijke heeft de RMU Werknemers ook regelmatig regulier overleg met werkgevers. Hierbij wordt met de werkgever gesproken over de algemene ontwikkelingen binnen de organisatie. Regulier overleg vindt meestal ook plaats na het afsluiten van een Sociaal Plan om zicht te houden op het verloop van een reorganisatie. 

In dit kader is de RMU ondermeer betrokken bij Accolade Zorggroep, Lelie Zorggroep, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), RST, Sirjon, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Selekt Huis, Rabobank Nederland, ABN Amro en PostNL.

Informatie aan RMU-leden 

De leden van de RMU Werknemers die werkzaam zijn bij een organisatie waar de afdeling collectieve belangbehartiging is betrokken bij het overleg, ontvangen regelmatig een brief met daarin de stand van zaken die voor hen belangrijk is. De RMU Werknemers houdt in de gaten welke cao’s in Nederland worden afgesloten. Als er ergens een akkoord is bereikt over een nieuwe cao worden de RMU-leden door middel van een RMU-signaal op de hoogte gebracht van de inhoud van de nieuwe cao.

Wie zijn er werkzaam op de afdeling collectieve belangenbehartiging?

De afdeling collectieve belangenbehartiging bestaat uit drie medewerkers:

  • Melanie Blonk, jurist collectieve belangenbehartiging
  • Johann Honders, juridisch medewerker collectieve belangenbehartiging
  • Gerro de Jager, juridisch medewerker collectieve belangenbehartiging

Meer leden, betekent dat de RMU meer kan doen. Juist ook voor de collectieve belangenbehartiging. Draag uw steentje bij en word lid van de RMU.

Delen