Terug naar Kennisbank

Is uitbetaling van overwerk ongunstig?

“Ik wil m’n overuren niet laten uitbetalen, want dan houd ik er bijna niks van over”. Deze opmerking horen we vrij vaak bij de RMU. En dat is ook niet zo gek, want wanneer overuren worden uitbetaald, is van de loonstrook af te leiden dat er best veel belasting wordt ingehouden. Toch is het strikt genomen niet juist dat overwerk extra wordt belast. Op overwerk en overige incidentele betalingen zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering wordt het bijzonder tarief toegepast. Dit is geen hoger tarief, alleen wordt hierbij geen rekening gehouden met heffingskortingen.

Het belastingsysteem zit ingewikkeld in elkaar, zo bestaan er o.a. heffingskortingen. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting is verwerkt in de witte belastingtabel. Deze tabel wordt toegepast op de betaling van het reguliere maandsalaris. In de meeste gevallen worden deze heffingskortingen volledig benut bij het maandsalaris. Bij eenmalige betalingen is er geen ruimte meer om deze heffingskortingen toe te passen, ze zijn immers al “opgebruikt”. Vandaar dat op de eenmalige betalingen het reguliere belastingtarief wordt toegepast, zonder korting.

Kortom, overwerk en andere eenmalige betalingen worden niet extra belast, er worden alleen geen kortingen op de belasting meer toegepast. Per saldo betaal je dus nooit te veel belasting over overuren. Als namelijk blijkt dat via het loon al te veel belasting is ingehouden, dan krijg je dat via de aangifte inkomensbelasting weer terug. Andersom geldt ook: is er te weinig ingehouden, dan moet je dat nog nabetalen.

Tot slot, door de uitbetaling van overwerk wordt het totale jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor diverse toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Tip: geef wijzigingen van het geschatte jaarinkomen door aan de belastingdienst.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu