Terug naar Kennisbank

Actief en passief kiesrecht in OR

Gepubliceerd op 2022-01-20

Met ingang van 1 januari 2022 is het actieve en passieve kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden aangepast. Wat betekent dit voor uw ondernemingsraad?

Het actief kiesrecht betekent dat een medewerker zijn of haar stem mag uitbrengen tijdens de verkiezingen. Voor 1 januari 2022 moesten medewerkers gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest voordat zij gebruik mochten maken van het actief kiesrecht. Met ingang van 1 januari 2022 moeten medewerkers ten minste 3 maanden werkzaam zijn geweest voordat zij tijdens verkiezingen kunnen stemmen.

Het passieve kiesrecht houdt in dan medewerkers zich verkiesbaar kunnen stellen voor de verkiezingen voor de ondernemingsraad. Voor 1 januari 2022 gold dat medewerkers ten minste een jaar bij de organisatie moesten werken voordat zij zich verkiesbaar konden stellen. Door de wetswijziging is ook deze termijn met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd naar 3 maanden.

Kort gezegd hebben medewerkers die ten minste 3 maanden in dienst zijn bij de werkgever vanaf 1 januari 2022 actief en passief kiesrecht.

In het OR-reglement kan afgeweken worden van de wettelijke termijn. Dit mag alleen als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet. Het afwijken van de wettelijke termijn moet in overleg tussen de OR en bestuurder worden vastgesteld.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu