Terug naar Kennisbank

Betaald ouderschapsverlof

Gepubliceerd op 2022-08-02

Vanaf vandaag – 2 augustus 2022 – is het zover: betaald ouderschapsverlof voor alle ouders met een kindje jonger dan één jaar.

Ouders kunnen in totaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen, deze regeling bestaat al jaren. Maar tot op heden werd het ouderschapsverlof in principe niet doorbetaald, tenzij hierover in de cao een afspraak was gemaakt. Vanaf 2 augustus wordt maximaal 9 weken ouderschapsverlof voor 70% doorbetaald. Deze 70% wordt berekend over het dagloon, dat is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen en verminderd met pensioenpremie. Er geldt wel een maximum, werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon (€ 232,90 per dag) ontvangen maximaal 70% van dit bedrag. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV.

Een belangrijk aandachtspunt is dat het betaalde ouderschapsverlof opgenomen moet worden voordat het kindje één jaar wordt. Ouders met een kindje geboren voor 2 augustus kunnen ook aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof, mits ze nog minimaal eenmaal de wekelijkse duur ouderschapsverlof tegoed hebben na 2 augustus 2022. Heb je al 26 weken opgenomen, dan houdt het op.

Als werknemer moet je het (betaald) ouderschapsverlof uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aanvragen bij de werkgever. In je aanvraag geef je ook aan op welke manier je het verlof wilt opnemen, bijvoorbeeld welke dag of dagen per week. De werkgever moet het verzoek tot ouderschapsverlof inwilligen, maar kan wel de gewenste spreiding over de week afwijzen wanneer hij hiervoor zwaarwegende argumenten heeft. Werkgever en werknemer zullen dan in overleg gaan om te bepalen op welke manier het verlof opgenomen kan worden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu