Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsakkoord Groenten & Fruit mede dankzij RMU

Gepubliceerd op 2022-03-08

UPDATE:

Inmiddels zijn alle partijen akkoord en is de cao definitief. Op dit moment worden de teksten herschreven. Op het moment dat de nieuwe teksten beschikbaar zijn, zullen zij ook op de website worden toegevoegd.

--------------

Veenendaal, 1 maart 2022 – In de onderhandelingen voor de cao Groothandel Groenten & Fruit hebben de CNV, FNV en RMU samen met de werkgeversorganisatie een akkoord bereikt. Verschillende punten die door RMU-leden aangedragen zijn, onder andere de verdere afschaffing van salarisschalen gebaseerd op leeftijd en het aanvullend geboorteverlof, zijn in de nieuwe cao opgenomen.

Jeugdloon

Per 1 maart 2022 wordt de salarisschaal voor 18-jarigen geschrapt. Concreet betekent dit dat 18-jarigen er behoorlijk op vooruit gaan in salaris. De RMU is vreugdevol gestemd over deze loonsverhoging, aangezien dit ook een punt is dat aangedragen is door haar leden. Manager juridische dienstverlening Jan Schreuders: ‘Een van de speerpunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU is dat werk lonend moet zijn. Door deze afspraak in de nieuwe cao, die door de RMU is aangedragen, krijgt dat speerpunt concreet vorm.’

Aanvullend geboorteverlof

De leden van de RMU die werkzaam zijn onder de cao Groothandel Groenten en Fruit vinden het eveneens belangrijk dat er aandacht is voor jonge ouders. De wet biedt bij de geboorte van een kind de mogelijkheid aan de partner om 5 weken verlof op te nemen tegen een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon. In de nieuwe cao GGF is afgesproken dat werkgevers deze uitkering van het UWV zullen aanvullen tot 100% van het salaris. De pensioenopbouw zal gedurende deze periode doorlopen indien de uitkering van het UWV via de werkgever wordt uitgekeerd. Jan Schreuders: ‘Ook dit is een waardevolle uitkomst van de onderhandeling. Door deze regeling wordt het ouders mogelijk gemaakt om zonder verlies van financiële middelen voor hun gezin te zorgen. Dat juichen we als reformatorische vakorganisatie van harte toe.’

Duurzame inzetbaarheid

Naast de bovenstaande regelingen die vooral op jonge mensen gericht zijn, ligt er per 1 maart voor alle werknemers een flinke loonsverhoging in het verschiet. Daarnaast is het pensioen verbeterd en zijn er afspraken gemaakt over een generatieregeling en werken in de nacht voor oudere werknemers.

In het akkoord is tot slot ook opgenomen dat er budget in de cao is vrijgemaakt om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Naar verwachting zal dit de komende jaren uitgebreid worden. De RMU vindt dit goed nieuws: in de arbeidsvoorwaardennota van de vakbond wordt het belang van duurzame inzetbaarheid onderstreept.

Lees hier het volledige onderhandelingsakkoord.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu