Terug naar Kennisbank

Terug naar het werk; einde thuiswerkadvies lijkt in zicht!

Gepubliceerd op 2022-02-22

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat nagenoeg alle coronamaatregelen gaan vervallen. Ook het thuiswerkadvies is per direct versoepeld. Tot 15 maart blijft het advies dat werknemers minimaal voor de helft van de werkuren thuis mogen werken, als dit mogelijk is. Dit betekent dat u, als werkgever, na moet denken hoe u dit verder in gaat kleden. Komt straks iedereen weer terug naar kantoor of mag er een gedeelte van de contracturen thuisgewerkt worden? Zijn werknemers verplicht om in ieder geval tijdens vergaderingen op kantoor aanwezig te zijn etc. Kortom genoeg stof ter overdenking.

Het is belangrijk dat u ook schriftelijke afspraken maakt met de werknemers m.b.t. het thuiswerken. Te denken valt aan:

  • Thuiswerkovereenkomst
  • Thuiswerkbeleid
  • Thuiswerkvergoeding

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een goede en veilige werkomgeving. Dit is niet alleen op kantoor, maar geldt ook bij het thuiswerken. Zorg dus dat uw werknemers een werkplek hebben die arboproof is.

Zorg dat je als werkgever de werknemers niet uit het oog verliest. Neem regelmatig contact op (dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een ontbijtsessie) en zorg dat de binding in stand blijft. Het is belangrijk om te weten hoe het met de werknemers gaat, ook als ze op afstand werken. Als je weet wat er leeft onder het personeel en het is duidelijk wat de werknemers nodig hebben, dan voelen werknemers zich gehoord en zijn ziekmeldingen en onvrede onder het personeel te voorkomen. Kortom: houd contact, dat wordt zeer gewaardeerd!

 

Lees ook: Moet je als werkgever instemmen met een thuiswerkverzoek?

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu